Historie a vývoj Pilates metody

AUTOR PILATES
Celý tento systém vymyslel na začátku minulého století Joseph Hubertus Pilates, který se narodil v Německu roku 1883 a celý život se zabýval tělesným rozvojem. Sám totiž odmalička trpěl řadou závažných onemocnění (křivice, astma, revmatická horečka) a protože věřil, že duševní a tělesné zdraví jsou spojitá nádoba a že cvičení dokáže tělo uzdravit z nemoci, rozhodl se proti těmto nemocem bojovat pohybem a zaměřil se na cvičení. Jeho cílem bylo zesílit a uzdravit se pomocí systému tělesných cvičení. Vyzkoušel proto mnohé ze cvičebních programů, které tehdy v Německu byly známy. Jeho snaha nakonec byla úspěšná. Nejen, že se těšil dobrému fyzickému zdraví, ale stal se něj všestranný sportovec.
Před 1. světovou válkou v roce 1912 se přestěhoval do Anglie, kde působil mimo jiné jako boxer, instruktor sebeobrany a údajně i trénoval detektivy Scotland Yardu. Během války v roce 1914 byl kvůli své německé národnosti uvězněn do internačního tábora, kde pracoval jako ošetřovatel. Právě zde vymýšlel cviky, kterými sebe, své spoluvězně, ale také pacienty upoutané na lůžko udržoval v kondici. Inspiroval se v různých formách cvičení, studoval pohyb, stavbu lidského těla, fyziologii, východní i západní formy cvičení (včetně jógy), historii sportu starověkých civilizací a postupně vytvářel svůj vlastní cvičební systém. Z lůžek a jiných kusů nábytku začal sestavovat první prototypy speciálních zařízení – Pilates strojů – kterými jsou dnes vybavena Pilates studia. Z těchto zkušenosti čerpal při vývoji svého vlastního systému. Kombinace všech jeho aktivit, zájmů a zkušeností s cvičením ho přivedla k vytvoření uceleného konceptu, který původně nazval „CONTROLOGY“ ,tedy KONTROLOGIE.
Po propuštění z tábora na konci války se vrátil do Německa, kde v rozvíjení své metody pokračoval. Jeho metoda začala lákat tanečníky, trénoval dokonce i hamburskou policii. Když dostal rozkaz trénovat německou armádu, rozhodl se emigroval. Okamžitě opustil Německo a odjel do New Yorku.
Na cestě do Ameriky poznal svou budoucí ženu, ošetřovatelku Claru, s níž celou cestu diskutoval o zdraví. Spojoval je zájem o zdraví a přesvědčení o nutnosti tělesného cvičení jako nástroje k jeho udržení. Na konci cesty se rozhodli po příjezdu do USA otevřít si společně studio tělesné zdatnosti , což se jim nakonec v roce 1926 povedlo a tak společně otevřeli první pohybové studio a později také uzavřeli sňatek. V Americe si také nechal patentovat své nářadí. Jeho studio sídlící ve stejné budově jako Newyorský balet bylo v oblibě nejen u sportovců, ale také především u tanečníků, protože jeho metoda doplňovala tradiční taneční trénink. V 50.letech se Pilates rozšířilo i mezi širokou Americkou veřejnost. Brzy se do Pilatova studia hrnuli herečky, sportovci i lidé bohatých vrstev, aby se naučili unikátní metodu posilování těla bez budování mohutné muskulatury. Po Josephově smrti, roku 1967, pokračovala Clara v jeho životním cíli a provozovala studio dále. Jedna z jejich žaček, Romana Kryzanowska, později studio převzala a přesunula jej na 56. ulici v New Yorku, kde funguje pod názvem Power Pilates dodnes. V 70. letech objevily Pilates i mnohé hollywoodské celebrity a díky nim se slovo Pilates dostalo do médií. Tím se odstartovala celosvětová popularita tohoto cvičení.
Už v létech 80. byl počet lidí, kteří cvičili Pilates po celém světě odhadován na 15 milionů (s více než 15 tisíci instruktory). V posledních letech je Pilates cvičení hlavní položkou zdravého způsobu života řady lidí po celém světě.

VÝVOJ METODY
Původně byla metoda dostupná jen několika málo jedincům a cvičila se pouze ve specializovaných studiích. Postupem času se však toto změnilo a nyní lze Pilates cvičit jak ve fitness centrech, tak u fyzioterapeutů. Proč je ale Pilates cvičení s každým instruktorem „trochu“ jiné? Proč existuje po celém světě tolik různých škol Pilates, přístupů a vzdělávacích center, když to vše vymyslel jen jediný muž?
Za celou dobu své historie prošla tato metoda vývojem jak přímo samotným autorem tak i poté jeho neoficiálními žáky. Základní myšlenkou Pilates je snaha docílit řízeného pohybu ze silného středu těla. Podstatou metody je cvičení na speciálních strojích, které J.H.Pilates v průběh celého svého života vymýšlel na základě svých zkušeností při práci s lidským tělem. První stroje tak vznikaly přibudováním důmyslných kladek s pružinami k nemocničním postelím. Díky nastavitelnému odporu několika pružin i samotných strojů, které pomáhají každému jedinci provést cvik správně v optimálním postavení vůči stroji a při komplexním zapojení všech svalů, je cvičení na strojích velmi precizní a zvládnou ho tak i méně zkušení lidé. Sám Pilates hovořil o „spolupráci stroje a člověka“. Postupem doby vymyslel autor metody pro práci na Pilates strojích cca 550 různých cviků, při nichž se komplexně propracovává skrz svaly středu (Core) celé tělo. Cviky na strojích jsou koncipovány pro celkové posílení všech svalových skupin těla a získání flexibility – ve strojích jsou zabudovány pružiny a sval jim klade odpor. Jak roste síla svalu, cvičenec používá stále silnější pružiny. Jedná se tedy o plynulou zátěž, která je velmi šetrná k lidským kloubům a šlachám. Cvičení na speciálních strojích v Pilates studiích je i dnes základním pilířem této metody.
Jelikož se však povětšinou jedná o stroje větších rozměrů, vymyslel postupně Joseph také sadu 34 cviků jako cílený program pro cvičení na zemi bez strojů či pomůcek, jako variantu cvičení pro období, kdy jeho klienti neměli přístup do Pilates studia. Jedná se o nejtěžší formu cvičení Pilates, protože pro správné provedení cviků nepomáhá žádný stroj či jeho pružina.
Sám Pilates tyto cviky na zemi učil pouze velmi pokročilé klienty, především zkušené tanečníky a sportovce, tedy jedince trénované a připravené na zátěž. Řada z nich se rozhodla šířit a vyučovat tuto metodu dál i po jeho smrti a to tak jak si ji každý z nich pamatovali z hodin s J.H.P.
Nikdo z nich ale do studia původně nepřišel proto, aby se stal učitelem. Byli to především umělci a tanečníci, které k tomuto jedinečnému cvičení přivedly jejich zdravotní problémy či zranění. A protože v té době v USA ještě nic podobného dnešní rehabilitaci nebylo dostupné a zranění tak obvykle znamenalo konec kariéry, věřili, že Pilates jim pomůže odstranit jejich problémy. Tato revoluční metoda jim učarovala natolik, že ji po skončení “rehabilitačních“ lekcí zařadili do svých tréninků a mnohým z nich pomohla nejen předejít dalším zraněním, ale i podávat lepší výkony ve svém oboru. I když je všechny J.H.Pilates učil základní metodiku, vzhledem k tomu, že se od sebe navzájem v mnohém lišili, upravil navíc individuálně pro každého z nich základní cviky podle jejich specifických potřeb. A proto, že je jejich vlastní zkušenost a výsledky přesvědčili o komplexnosti a účinnosti této metody, rozhodli se ji po Josephově smrti šířit dál ve svých studiích. Každý z nich to však dělal právě v té „své“ podobě tak, jak si ji zapamatoval z lekcí s Joem a Clarou.
Různé školy Pilates se tedy od sebe liší nejen proto, že Joe a Clara používali na každého ze svých svěřenců různé cviky a různé stroje a pomůcky, které jim pomáhaly dosáhnout správného držení těla a kýžených výsledků, ale také proto, že každý z učitelů do svých vzdělávacích programů vnesl i svůj vlastní přístup a pohled na Pilates metodu. Za celou dobu své historie prošla tedy tato metoda vývojem jak přímo samotným autorem tak i poté jeho neoficiálními žáky.

Pilates měl několik následovníků, ale pouze 7 z nich osobně vychoval sám J.H.P. Své žáky ale cíleně neškolil na budoucí instruktory! Jak už bylo řečeno-měl pouze své klienty, pro které vždy svou metodu upravoval dle jejich konkrétních potřeb. Pouze 7 z těchto přímých žáků J.H.Pilatese se po jeho smrti rozhodlo Pilates šířit dál a stali se tak jeho následovníky. Každý z nich ale šířil Pilates právě v té formě, v jaké ji sám cvičil s Josephem. Navíc všechny tyto „ verze“ každý z nich rozvíjel dál a tak se dnes můžeme setkat s několika školami Pilates, které se sice můžou lišit formou učení, ale všechny do jedné se snaží šířit tuto jedinečnou a velmi efektivní metodu dál.
Přímí následovníci, tedy ti co pracovali a učili se přímo u J.H.Pilatese jsou dnes často uváděni jako „elders“ a označováni titulem PILATES MASTER TEACHER (Lolita San Miquel, Kathy Grant, Ron Fletcher, Romana Kryzanowská, Bob Seed, Eva Genty, Carola Triel). Všichni kdo pracovali a učili se u těchto přímých následovníků, mohou používat také titul PILATES MASTER TEACHER. Avšak pouze dvěma osobám z těchto „elders“- Lolitě San Miguel a Kathy Grant-udělil J.H.Pilates oficiální certifikaci pro výuku „Kontrologie“ a prohlásil je učitelem a pokračovatelem metody (po šestiměsíčním intenzivním programu sponzorovaném Univerzitou státu New York-oddělením pracovní rehabilitace). Ty jsou označovány titulem FIRST GENERATION PILATES TEACHER. Titul SECOND GENERATION PILATES MASTER TEACHER získá tedy pouze ten, kdo ukončil své vzdělání u jedné z těchto dam.

Zájem o Pilates metodu z řad široké veřejnosti pak přichází v 50. letech v Americe a následně se postupně stává populární po celém světě. A i když cvičení na podložce nebylo při sestavování programu autorovou prioritou, těší se dodnes velké oblibě, především díky své snadné dostupnosti oproti cvičení na strojích.
Bohužel pro běžnou netrénovanou populaci jsou některé originální cviky z klasické řady původně určené pro sportovce a tanečníky příliš těžké a technicky velmi náročné a při chybném provedení mohou být i zdravotně nebezpečné. Vznikala tak potřeba Pilates cviky inovovat.
Prvním impulzem k inovaci bylo právě rozšíření Pilates metody do světa fitness a mezi běžnou populaci, která ale častěji než dřív trpí vlivem změny životního stylu různým zdravotním omezením. Dlouhodobé zkušenosti trenérů, lektorů, ale i fyzioterapeutů a lékařů vedly postupně k potřebě modifikovat originální provedení původní řady 34 cviků tak, aby všechny cviky byly bezpečné i pro netrénované jedince z řad veřejnosti. Navíc současná medicína postupně přinášela také nové poznatky o lidském těle a jeho fungování, které Pilates ve své době neměl. Za zdravou páteř například považoval páteř zcela rovnou…!
I nadále se tedy metoda zdokonaluje a neustále reaguje na nejnovější poznatky z oblasti fyziologie a biomechaniky lidského těla a vzniká tak postupně nový směr a výklad tohoto cvičení, tzv. MODERNÍ PILATES, který upřednostňuje spíš zdravotní zásady než sportovní výkon nebo dokonalost tanečního provedení. V moderním Pilates je tedy každý z 34 cviků základní řady rozpracován do několika přípravných fází a lehčích modifikací, tak aby mohl každý postupným nácvikem a tréninkem bezpečně cvičit s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav a kondici. Toto novodobé pojetí zdravotního cvičení v systému modifikací a variant všech 34 základních cviků klasické Pilates sestavy je pro běžnou populaci šetrnější, dokonalejší a především méně rizikové než klasické pojetí původně aplikované na tanečníky, baletní sólisty a vrcholové sportovce.
Moderní Pilates je tedy dnes již více než jen sbírka rehabilitačních cviků, které Joseph vymyslel. Je to ucelený koncept, který je pro mnoho lidí na celém světě součástí zdravého životního stylu.

RŮZNÉ ŠKOLY PILATES
Mezi lektory Pilates existují v současnosti dva tábory.
Zastánci TRADIČNÍ ŠKOLY PILATES, kteří preferují tradiční způsob výuky cviků, tak jak je učil Joseph Hubertus Pilates ve své době a zastánci tzv. MODERNÍHO PILATES, tedy ti, co podporují inovaci a přistupují k Pilates metodě z ohledem na novodobé lékařské poznatky a současný životní styl běžné populace.
Způsob tradiční výuky Pilates je svižnější a silovějšího charakteru. Trénink víc připomíná cviky z gymnastiky, taneční průpravy, někdy se používá i hudba. Lektor často většinu hodiny sám předcvičuje. Oproti tomu moderní Pilates zpočátku připomíná spíše zdravotní cvičení, které se nejprve zaměřuje na vědomou kontrolu držení těla v různých polohách. Důraz je kladen na nácvik základních principů – správné neutrální postavení pánve a páteře, hrudníku, hlavy a lopatek, správný dechový stereotyp a stabilizační funkci bránice pomocí kontroly nitrobřišního tlaku, na nácvik stabilizace trupu a optimální držení vzájemného postavení pánve a hrudníku při zátěži, na nácvik kvalitní opory pro vykonávaný pohyb a na aktivaci hlubokých stabilizačních svalů a jejich spolupráci s povrchovějšími vrstvami. Teprve po zvládnutí a zautomatizování těchto základních principů se postupně přechází na obtížnější polohy a varianty cviků, které již rozvíjí různé fitness zdatnosti, jako jsou síla, vytrvalost, rovnováha, koordinace a svalová flexibilita.
V moderním Pilates je tedy cesta k provádění 34 originálních cviků klasické Pilates řady, tak jak jej popsal J.H.P., budována pozvolna od základů postupným tréninkem. Pro každého jedince je tato cesta různě dlouhá, každý má jinou „startovní pozici“, každé tělo reaguje na cvičení jinak… Moderní Pilates však především respektuje individualitu každého jedince!
Respektování zdravotních zásad v moderním Pilates však neznamená, že by toto cvičení nemohlo oslovit zkušeného klienta, sportovce nebo tanečníka, který se pravidelně různými druhy pohybových aktivit zabývá a je fyzicky fit a v kondici. Právě ti velice rychle objevují v nesilovém provedení pohybu, který často v jiné formě znají, nové dimenze a obohacení pro své zaměření. Díky aktivaci hlubokých stabilizačních svalů dochází postupně k uvolnění často namáhaných a přetěžovaných povrchových svalů, sportovní výkon či pohyb jako takový je pro svaly, klouby a vazy „ekonomičtější“ a efektivnější. I proto bývá Pilates také velmi dobrou formou doplnění sportovní přípravy jako kompenzační cvičení a prevence různých zranění z přetížení.
Moderní školy Pilates tedy vycházejí stejně jako všechny ostatní školy ze stejného konceptu Kontrologie a staví na základních principech originálního Pilates, snaží se ale skloubit tradiční přístup k této metodě s novodobými poznatky medicíny z oblasti anatomie, biomechaniky a lékařské rehabilitace. K originál základním principům, tak přibylo navíc několik principů moderního Pilates a všech 34 originálních cviků bylo doplněna o řadu modifikací, které byly vytvořeny s ohledem na novodobé poznatky o lidském těle a jeho fungování a také s ohledem na změnu životního stylu, která u většiny populace vedla ke změnám držení těla.
Díky všem těmto faktorům, které ovlivňují a formují Pilates, se dnes můžeme setkat s různě vedenými lekcemi – to podle toho, jakou školu instruktor absolvoval a jaký typ výuky Pilates preferuje.
Všechny školy však vycházejí ze stejného konceptu Kontrologie ( Pilates). A přesto že každá z nich prezentuje Pilates odlišným způsobem, všechny jsou založeny na genialitě této metody a snaží se šířit její hlavní myšlenku dál.

Poznámka:I když některé tradiční školy Pilates dodnes vyučují originální řadu cviků v nezměněné podobě, je potřeba si uvědomit, že původně nebylo toto cvičení určeno pro širokou veřejnost, ale pro fyzicky velmi zdatné sportovce, atlety a tanečníky. Proto jsou tyto původní cviky velmi obtížné a může je cvičit, jen ten, kdo je na ně připraven! Naštěstí byla ale tato jedinečná a velmi efektivní metoda po celou dobu vyvíjena a posouvána dál s ohledem na lékařské poznatky o lidském těle, které Pilates ve své době neměl (Pilates např. za zdravou páteř považoval rovnou páteř bez zakřivení!, požadoval zcela propnuté lokty a kolena…), a také s ohledem na vývoj životního stylu dnešních lidí (málo fyzické práce, sedavá zaměstnání atd.). Díky tomu má v moderním Pilates každý z těchto 34 základních cviků několik modifikací a přípravných fází, aby je mohli cvičit lidé různých tělesných typů a fyzických zdatností a mohli se tak všichni k originálním verzím Pilates cviků propracovávat postupně a především bezpečně s ohledem na svůj aktuální stav.

FILOSOFIE PILATES
Během svého života publikoval Joseph Pilates o své metodě dvě knihy.
První vyšla v roce 1934 a jmenovala se Tvé zdraví: Nápravný systém cvičení – revoluce na celém poli tělesné výchovy (A Corrective System of Exercising That Revolutionizes the Entire Field of Physical Education).
Druhá vyšla o 11 let později a jmenovala se Návrat k životu díky kontrologii (Return to Life through Contrology, 1945).
V této knize kromě své metody a základních principů Pilates zachytil také všechny své myšlenky vedoucí k přesvědčení o potřebě tělesného cvičení. J.H.Pilates byl přesvědčen, že mnohé prvky moderní civilizace tělesné zdatnosti a tělesnému zdraví škodí. Domníval se, že moderní životní styl s telefony, auty, ekonomickým tlakem a znečišťováním životního prostředí způsobuje tělesný a mentální stres a choroby, které jsou se stresem spjaté. Na druhou stranu ale tento moderní životní styl vyžaduje, abychom byli fit. Zdatnost a zdraví si ale nelze koupit! Proto je nutné uvést své tělo vědomě do činnosti, spojit ho s myslí a tím zlepšit stav obojího-tělesné stránky i ducha….V leckterých úvahách Pilates předběhl svou dobu a tak mnohé z jeho myšlenek jsou více než aktuální i v současnosti!
Citace z knihy:
• „TĚLESNÁ ZDATNOST JE ZÁKLADNÍM PŘEDPOKLADEM LIDSKÉHO ŠTĚSTÍ.“
• „PILATES METODOU ZÍSKÁVÁME SCHOPNOST KONTROLOVAT SVOU MYSLÍ KOMPLETNĚ CELÉ TĚLO.“
• „ČLOVĚK JE TAK STARÝ JAKO JEHO PÁTEŘ. POKUD JE TVOJE PÁTEŘ NEPOHYBLIVÁ (ZTUHLÁ) VE 30, JSI STARÝ. POKUD JE FLEXIBILNÍ (PRUŽNÁ) V 60, JSI MLADÝ.“
Nejznámější motto:
• „IN 10 SESSIONS, YOU WILL FEEL THE DIFFERENCE; IN 20, YOU WILL SEE THE DIFFERENCE AND IN 30, YOUĽL BE ON YOUR WAY TO HAVING A WHOLE NEW BODY“
• „Po 10. lekcích budeš cítit rozdíl, po 20. budeš vidět rozdíl a po 30. budeš na správné cestě k celému novému tělu.“
Je potřeba dodat, že je to cesta, která ale nikdy nekončí, protože naše tělo neustále bojuje s gravitací, kdy všechny struktury našeho těla odolávají s postupem věku této gravitaci hůř a méně.I proto jsou jiné, v rámci reklamy na Pilates, často používané překladatelské verze dost zavádějící!
• „Po 10 lekcích se budete cítit lépe, po 20 lekcích budete lépe vypadat a po 30 lekcích budete mít nové tělo.“
• „Budete se cítit rozdílně po 10 lekcích, po 20 lekcích si sám všimnete změn a po 30- ti týdnech si všimnou změn i ostatní.“
Nutno podotknout, že toto se může naplnit pouze v případě naprosto dokonalého provádění cviků, kterého obvykle dosáhneme pouze pod individuálním dohledem instruktora. Sám autor Joseph Hubertus Pilates toto motto použil pro cvičení Pilates při výuce individuální, nikoliv skupinové.