Proč FYZIOTRÉNINK pro děti?

Proč FYZIOTRÉNINK pro děti?

V dnešní „sedavé době“ se děti potýkají stále více s nedostatkem přirozeného pohybu, který je pro správný vývoj pohybového aparátu nutný. Odborníci tvrdí, že do nástupu k povinné školní docházce většina dětí zatěžuje svůj pohybový aparát zdravým pohybem dostatečně. Za zdravý pohyb je považován ten, který je tělu přirozený, tedy běhání venku, skákání přes kaluže, lezení po stromech, šplhání apod. Jakmile ale děti usednou do školních lavic nastává zlom…Jejich tělo, které pokračuje v růstu a vývoji, je náhle vystaveno velkému statickému zatížení několikahodinovým sezením ve škole. Proto je v tomto období potřeba klást velký důraz na plnohodnotnou kompenzaci dítěte. Dítě by mělo strávit zdravým, tedy přirozeným pohybem minimálně stejný časový úsek, jaký sedí ve škole. Nedostatek tohoto zdravého pohybu v době růstu pak způsobuje zásadní potíže se svalovou dysbalancí, která je příčinou skolióz a potíží se správným držením těla, které si bohužel z dětství nesou už na celý svůj život. Podle statistik se dnes potíže, které mají lidé spojené s pohybovým aparátem, objevují u většiny z nich často právě už v dětském věku, protože období růstu a vývoje je pro správné nebo chybné zafixování pohybových návyků a držení jednotlivých částí těla stěžejní!!! 
Vadné držení těla nemusí být ihned zdrojem bolesti, proto s ním dítě může bez větších problémů žít a na nic si nestěžovat. Dítě s poruchou držení těla však provádí pohyby v neideálním postavení, což vede k nadměrnému zatížení, které se nejvíce projeví právě v postiženém segmentu. Pokud dochází k jednostrannému zatěžování dlouhodobě, dochází k předčasnému opotřebení struktur pohybového aparátu, poraněním a fixováním tohoto „vadného“ držení. 
To platí nejen u dětí, které mají nedostatek pohybu – ať už tráví čas sezením u různých mediálních zařízení (TV, PC, tablety atd.) nebo se věnují nějakému sedavému koníčku (modelářství, keramika, hra na hudební nástroje apod.), ale také u dětí, které se věnují nějakému sportu. Protože i když mají tyto sportující děti pohybu dostatek, jedná se u většiny sportů o pohyb jednostranný, který je potřeba kvůli správnému vývoji pohybového aparátu potřeba neustále kompenzovat. A pokud navíc mají tito malí sportovci již nějakou odchylku od správného držení těla, nedostatečnou stabilitu či zhoršenou mobilitu některých kloubů či páteře, může se jednostranné přetěžování projevit bolestmi, obtížemi nebo dokonce i svalovým zraněním dříve než u nesportujících dětí. Proto by měla být správná kompenzace součástí tréninku každého sportovce nejen při potížích, ale především jako prevence jejich vzniku!

Fyziotrénink ve svých různých podobách by mohlo být pro Vaše děti jednou z cest, jak tělu tento nedostatek pohybu během růstu částečně kompenzovat a dopřát mu „zdravý“ pohyb, díky kterému může efektivně a přirozeně čelit nástrahám jednostranné zátěže, ať už sportuje, hraje na nějaký hudební nástroj nebo se věnuje jiným aktivitám spojeným s častým dlouhodobým sezením.