KURZY FYZIO MOVE

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY REGISTRACE

Dovoluji si Vás informovat o několika záležitostech, které jsou pro účast na kurzech podstatné.
Přihlášením do jakéhokoliv kurzu stvrzujete, že jste se seznámili se všeobecnými podmínkami a základními pravidly a souhlasíte s nimi.
Žádám Vás tímto o přečtení níže uvedené textu.

1. Kurzy jsou rozdělené dle obtížnosti. Při výběru kurzu, který chcete navštěvovat je proto nutné zohlednit nejen své časové možnosti, ale také svůj fyzický stav a případné obtíže či zdravotní omezení. Aktuální nabídku všech kurzů naleznete na www.mirkawollnerova/rozvrh. V případě potřeby Vám s výběrem ráda pomohu. 

2. Přihláška do kurzů je závazná – přihlášením do kurzu se zavazujete uhradit kurzovné před zahájením kurzu v plné výši a v případě odstoupení Vaše přihláška podléhá níže uvedeným storno podmínkám. 

3. Do kurzu je možné se přihlásit po spuštění registrace – otevřena je vždy nejdříve 1 měsíc před začátkem kurzu. O přesném termínu zahájení registrace se můžete informovat na webových stránkách www.mirkawollnerova.cz/aktuality a v případě přihlášení k odběru novinek (registrační formulář naleznete na stejné stránce) můžete být informování také formou zprávy zaslané na Vaši registrovanou e-mailovou adresu.

4. Registrace do kurzu je možná pouze v případě volné kapacity (nutno ověřit předem). Do kurzu je možné se hlásit osobně, SMS zprávou nebo formou e-mailu. V případě, že je potvrzena volná kapacita ve Vámi vybraném kurzu, je možné místo v kurzu předem rezervovat. Registrace do kurzu je však zcela dokončena až úhradou kurzovného v plné výši pro každou z přihlášených osob a to nejpozději v den zahájení kurzu.

5. Účast na kurzu nezakládá nárok na automatickou rezervaci místa v dalších kurzech, a to ani v případě přímo navazujících kurzů se stejným termínem konání jednotlivých lekcí. Na každý nově vypisovaný kurz je nutné provést vždy novou registraci.

6. Kurzovné je splatné nejpozději v den zahájení kurzu. Platba je možná v hotovosti na místě nebo převodem na účet č. 976276113/0800 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno a kurz, který hradíte).

7. Kurzovné je stanoveno paušálně – ponížení ceny v případě, že se hlásíte do již běžícího kurzu není možné, pokud toto předem není domluveno jinak.

8. Stornovací podmínky při odhlášení z kurzu:

  • Při zrušení rezervace (bez předchozí úhrady) nejméně 7 dní před zahájením kurzu – bez poplatku.
  • Při zrušení rezervace (bez předchozí úhrady) v den zahájení kurzu – účtuji částku za 1.lekci odpovídající jednorázovému vstupu.
  • Při zrušení rezervace v již uhrazeném kurzu – kurzovné se nevrací, je možné jej po předchozí dohodě převést na dárkový poukaz nebo nevyčerpaný kredit s platností 1 roku.
  • Po zahájení kurzu a bez omluvení neúčasti je storno poplatek 100% a nárok na uplatnění Vašeho kurzovného zaniká.
  • Bezplatně je možné místo sebe poslat jiného účastníka (o této skutečnosti je nutné informovat předem).
  • Bezplatně je možné vyměnit si termín celého kurzu s jiným účastníkem pouze při oboustranném zájmu (o této skutečnosti je nutné informovat předem).

9. Úhradou kurzovného si rezervujete své místo v daném kurzu po celou dobu jeho konání a to vždy na stejný termín (den a čas zahájení lekce), který je pro konání jednotlivých lekcí kurzu stanoven.

10. Jednorázový vstup na lekce je možný pouze v případě volné kapacity, po předchozí domluvě a po úhradě částky odpovídající jednorázové účasti na lekci.

11. V případě, že se některé z lekcí v daném kurzu nemůžete zúčastnit, je vhodné se omluvit předem a domluvit si náhradní termín. Zameškané lekce lze nahradit pouze po dobu trvání daného kurzu, žádné zameškané lekce se do dalších navazujících kurzů nepřevádějí!

12. Za lekce, kterých se z jakýchkoliv důvodů nezúčastníte, se kurzovné nevrací a to ani v případě omluvení předem! V případě, že se nemůžete ze závažných důvodů zúčastnit celého již uhrazeného kurzu a o této skutečnosti mne informujete, ráda Vám namísto storno poplatku, který činí v případě již provedené platby 100%, Vaše kurzovné převedu v dárkový poukaz či nevyčerpaný kredit s platností 1 roku. Je ale nutné mne o Vaší neúčasti na kurzu informovat co nejdříve je to možné! Po zahájení kurzu a bez Vašeho omluvení je storno poplatek 100% a nárok na uplatnění Vašeho kurzovného zaniká.

13. Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů udělujete přihlášením do kurzu souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání informací o změnách v rozvrhu, o spuštění možnosti přihlášení do dalších kurzů a o dalších pořádaných akcích.

14. Ve zcela výjimečných případech si vyhrazuji právo změnit rozvrh, resp. lekci posunout (jedná se o opravdu výjimečné případy typu: nemoc lektora, provozní podmínky místa konání apod.). V tomto případě samozřejmě o Vaši lekci nepřijdete, jen se Váš kurz o 1 týden prodlouží. V těchto případech o změně informuji prostřednictvím webových stránek www.mirkawollnerova.cz/aktuality a zasláním zprávy do Vaší e-mailové schránky (pokud jste k odběru zpráv přihlášeni).

15. V případě znemožnění konání již uhrazeného kurzu z důvodu nařízení vlády si vyhrazuji právo kurz přesunout na jiný termín, v případě již běžícího kurzu jej pozastavit a v kurzu pokračovat v nejbližší možné době po znovu umožnění jeho konání (s výjimkou července a srpna). Platby za tyto neotevřené kurzy či pozastavené kurzy není možné vracet!

Doporučení:

  • V případě nemoci či nachlazení se z lekce omluvte a pokud požadujete za lekci náhradu, domluvte si náhradní termín.
  • Chyběli jste na některé z minulých lekci? V rámci kurzu se učíme základní principy správné techniky cvičení postupně. Může se tedy stát, že díky absenci Vám některé základní principy uniknou. Pokud si budete chtít chybějící informace doplnit, je možné si domluvit individuální konzultaci (zdarma) a v případě potřeby si sjednat PRIVÁTNÍ LEKCI, kde se můžete potřebnou techniku naučit individuálně (tato služba se řídí aktuálním ceníkem).

Předem děkuji za pochopení a těším se na cvičení na viděnou!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *