Co je FYZIOTRÉNINK?

Fyziotrénink je moderní přístup ke cvičení, který propojuje fyzioterapii a kondiční trénink. Je to koncept systematického tělesného cvičení rehabilitačně-funkčního charakteru, který vychází z principů vrozené lidské motoriky. Využívá různé tréninkové a rehabilitační metody, pro které je společným jmenovatelem důraz na nácvik a dodržování správné techniky cvičení a respektování fyziologie a biomechaniky lidského těla. Jejich kombinací vzniká efektivní a především bezpečné cvičení pro všechny, kteří se chtějí naučit pracovat se svým tělem a pochopit principy zdravého pohybu, a mají zájem aktivně se podílet na svém zdraví. Propojením fitness tréninku a fyzioterapie vzniká šetrné a funkční cvičení, které umožňuje každému klientovi přizpůsobit a upravit cvičení dle jeho individuálních potřeb, zdravotních obtíží nebo aktuální kondice. Ať už je cílem cvičení odstranění bolestí zad, hlavy nebo kloubů či zlepšení držení těla, pohybových návyků nebo sportovní výkonnosti, je fyziotrénink vhodnou volbou. Díky široké škále dechových, mobilizačních, protahovacích i posilovacích cviků a jejich modifikací může mít mnoho podob, od zdravotních lekcí až po kondiční silový trénink. Varianty cviků, rychlost a intenzita se liší podle typu a cíle tréninku, základ je ale pro všechny lekce stejný – ve všech hodinách respektujeme zákonitosti přirozené lidské motoriky a ideální vrozené svalové souhry a využíváme základní pohybové vzory. Cvičení je díky tomu určeno všem, kteří mají zájem cvičit a podpořit tak své zdraví, ať už chtějí pracovat na své kondici, síle nebo vytrvalosti nebo je jejich hlavní prioritou zlepšení držení těla a odstranění pohybových nedostatků nebo zdravotních komplikací. Vhodně zvolenou formu fyziotréninku lze tedy využít jako preventivní, léčebné i kondiční cvičení u dětí či dospělých, u běžné populace i specifických skupin (těhotné, po porodu), u všech amatérských i profesionálních sportovců, u zdravých jedinců i lidí s bolestmi pohybového aparátu, po úrazech, operacích apod. Je mnoho možností a přístupů jak zacílit cvičení, aby byl trénink efektivní a bezpečný, lze trénovat skupinově i individuálně. Vždy je ale potřeba vycházet z aktuálního stavu klienta a proto by mělo cvičení ideálně probíhat na základě pohybové diagnostiky.

Proč FYZIOTRÉNINK?

„Zdravý pohyb“ není nic jiného než pohyb fyziologický. Význam slova fyziologický je přirozený, normální, týkající se zdravého organismu. Fyziologický pohyb je tedy pohyb přirozený, respektující fyziologii a biomechaniku lidského těla. Příroda nás obdarovala schopností pohybovat se v unikátních pohybových vzorcích typických pro člověka. Naše tělo se v lepším případě pohybuje v těchto ideálních svalových souhrách. Často ale bohužel využíváme také náhradní pohybové stereotypy, které jsme si během života z různých důvodů vytvořili. Cílem našeho cvičení je tedy obnovit vrozené ideální pohybové vzorce, optimalizovat dýchání a postupně budovat pevné základy, na kterých pak můžeme stavět další trénink. Jen tak je možné tělu bezpečně vrátit stabilitu, ohebnost, pružnost, mobilitu a sílu, a uchovat si je co nejdéle. Respektování přirozené lidské motoriky a vývojové kineziologie je základem fyziotréninku v jakékoliv podobě, stejně jako zohledňování individuality každého jedince. V různých kondičních lekcích, při funkční tréninku nebo ve zdravotním cvičení mají v rámci fyziotréninku všechny pohyby a cviky stejný základ, ve všech lekcích jsou využívány ideální vrozené svalové souhry a základní principy správné techniky cvičení, mění se jen tempo, intenzita a výběr cviků. Necvičíme jednotlivé svaly, ale komplexní pohyby při nichž tělo vnímáme vždy jako celek. V hodinách jsou využívány různé pohybové koncepty a funkční pomůcky, nejdůležitějším nástrojem je ale vždy naše vlastní tělo a vrozené hybné programy. Dopřejme tedy tělu kvalitní, funkční a zdravý pohyb v jeho přirozeném rozsahu a budeme se cítit skvěle!