Aktuality

AKTUALIZOVANÁ PRAVIDLA PRO VSTUP DO VNITŘNÍCH SPORTOVIŠŤ OD 1.9.2021

ZMĚNY JSOU OZNAČENY ČERVENĚ

Pro vstup do provozovny (vnitřní sportoviště, bazén, sauna) musí osoba splnit jednu z následujících podmínek:

-osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viruSARS-CoV-2 s negativním výsledkem
-osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT)na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
-osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že uplynulo nejméně14 dní od dokončeného očkovacího schématu
-osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV- 2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
-osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo
-osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test

15.8.2021-REGISTRACE DO PODZIMNÍCH KURZŮ

Registrace do skupinových kurzů pro podzim školního roku 2021/2022 bude zahájena 20.srpna 2021.

POZOR-od 1.září 2021 dochází k drobným změnám v rozvrhu (cvičíme pouze v pondělí a ve středu), v délce lekcí (počítejte vždy s délkou 60-75minut) a také v cenách za jednotlivé kurzy a služby. Vzhledem k tomu, že naše tréninky už nějakou dobu nejsou vedeny výhradně formu Pilates protokolu, jsem se také rozhodla, že všechny kurzy ponesou nově název FYZIO MOVE (=zdravý pohyb) a budou rozděleny dle obtížnosti na ZDRAVOTNÍ (PŘÍPRAVNÝ) kurz (vhodný i pro začátečníky), ZÁKLADNÍ kurz a kurz PRO POKROČILÉ. V náplni našich lekcí to však nic nemění! I nadále budeme kombinovat různé rehabilitační a tréninkové metody (včetně Pilates, DNS, funkčního tréninku apod.) zaměřené na zdravé a funkční tělo bez bolestí, tak aby náš společný fyziotrénink probíhal v souladu s přirozenou lidskou motorikou. Věřím, že si z nabídky vyberete a že se budeme i nadále pravidelně potkávat.

*Pozn.: Zajímá vás proč zmizelo slovo Pilates z názvu našich kurzů? Bližší info se dočtete zde.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZŮ - PODZIM 2021*

*Kurzy pro období od 6.9. - 15.12.2021

PONDĚLÍ 17:30 – FYZIO MOVE - základní/pokročilí

PONDĚLÍ 19:00 – FYZIO MOVE - zdravotní/přípravný (vhodný i pro začátečníky)

STŘEDA 17:30 – FYZIO MOVE - základní

STŘEDA 19:00 – FYZIO MOVE - pokročilí

Registrace do kurzů zahájena 20.srpna 2021. Kurzovné je splatné do 31.srpna 2021.

Cena kurzu je1800Kč (120Kč/lekce/osoba).

Jednorázové vstupné je 150Kč (pouze v případě volné kapacity po předchozí rezervaci).

10.8.-PLÁN LEKCÍ DO KONCE SRPNA

Poslední prázdninové otevřené lekce, kdy je vstup možný bez předchozí rezervace!!!

ČTVRTEK 12.8. - 19:00
• V TÝDNU OD 16. DO 22.8. NECVIČÍME !!!
PONDĚLÍ 23.8. - 17:30
ČTVRTEK 26.8. - 19.00
• PONDĚLÍ 30.8. NECVIČÍME !!!

26.7.2021-ZMĚNA ROZVRHU

OD PONDĚLÍ 26.7. DOCHÁZÍ V PRÁZDNINOVÉM ROZVRHU KE ZMĚNĚ! PO DOBU LETNÍCH PRÁZDNIN CVIČÍME NADÁLE KAŽDÉ PONDĚLÍ V 17:30 A VE ČTVRTEK JIŽ POUZE V 19:00 (obě čtvrteční lekce se slučují do jedné). Stále platí možnost jednorázové vstupu bez předchozí rezervace!

12.7.2021

OD PÁTKU 9.7. DOŠLO KE ZMĚNĚ V PROKAZOVÁNÍ O BEZINFEKČNOSTI U OČKOVANÝCH OSOB A TO TAK, ŽE NOVĚ TUTO PODMÍNKU SPLŇUJÍ OSOBY, KTERÉ JSOU 14 DNÍ PO PODÁNÍ DRUHÉ DÁVKY V PŘÍPADĚ DVOUDÁVKOVÉHO SCHÉMATU OČKOVÁNÍ. V PŘÍPADĚ, ŽE TUTO PODMÍNKU NESPLŇUJETE JE NUTNÉ PŘED VSTUPEM NA SPORTOVIŠTĚ MÍT NEGATIVNÍ TEST (PCR max.7dní, AG max.72hodin), NEBO POTVRZENÍ O PRODĚLANÉ NEMOCI VE LHŮTĚ 180DNÍ OD POZITIVNÍHO TESTU.

5.7.2021

POZOR-V PONDĚLÍ 5.7. NECVIČÍME-JE SVÁTEK! ČTVRTEČNÍ LEKCE ALE ZŮSTÁVAJÍ PROZATÍM OBĚ DVĚ-CVIČIT BUDEME NA ZRCADLOVÉM SÁLE V 17:30 (lehčí obtížnost) A V 19:00 (pokročilejší).

PS: Připomínám, že během prázdnin "docvičujeme" všechny lekce ze skupinových kurzů Fyzio Pilates, které se měly uskutečnit na podzim roku  2020 . Původně nedělní kurzy - zdravotní a uzavřený - se nám podařilo dokončit poslední týden školního roku a pokud se nic nezmění, mělo by se nám podařit také všechny skupinové kurzy dokončit do 12.srpna, nejpozději však do konce prázdnin! Mějte, prosím, na paměti, že do nového školního roku nebude možné převést žádné zameškané lekce! Děkuji za pochopení, užijte si volné dny a ve čtvrtek se těším na viděnou!

14.6.2021- ZRUŠENÉ LEKCE

VE ČTVRTEK 17.6. JSOU OBĚ LEKCE FYZIO PILATES (v 17:30 i v 19:00) ZRUŠENY!!! NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE UPŘESNĚN. Ostatní lekce v tomto týdnu probíhají beze změn. 

31.5.2021- ZMĚNA PODMÍNEK

Od pondělí 31.5.2021 se mění podmínky pro provoz vnitřních sportovišť! Můžeme cvičit ve větším počtu než je 30 osob, je ale nutné zachovat prostor 15m2 na osobu. Pokud tedy máte chuť přijít si zacvičit i nad rámec svého kurzu, je to momentálně možné, protože ve velkém sále KKC Roháč se nás aktuálně může scházet až 50!!!:-) Pro jednorázový vstup není nutná předchozí rezervace, je ale nutné prokázat svou "bezinfekčnost"! VSTUPNÉ JE 120,-. Díky těmto uvolněním jsou lekce mimořádně otevřeny i pro NOVÉ ZÁJEMCE - pro ty je nejvhodnější ČTVRTEČNÍ LEKCE V 17:30.  POZOR! Ostatní podmínky ohledně testování atd. se nemění!!!

21.5.2021- ZMĚNY V ROZVRHU LEKCÍ PLATNÉ OD 24.5.2021

Od pondělí 24.5. můžeme začít opět po dlouhé době cvičit  a pokračovat tak v kurzech z podzimu 2020. Cvičit můžeme ve skupině až 30 osob, na každou osobu musí však být na sportovišti prostor minimálně 15m2. Proto budeme cvičit na VELKÉM SÁLE (KKC Roháč). Vzhledem k obsazenosti sálu se ale musí některé lekce PŘESUNOUT. Kromě toho musíme dodržovat podmínky stanovené vládou ohledně prokazování o bezinfekčnosti atd .(viz níže). Pevně věřím, že se novému rozvrhu budete moci přizpůsobit a těším se příští týden na viděnou!!!MW

SKUPINOVÉ KURZY – VELKÝ SÁL 
PONDĚLÍ: 17,30 – FYZIO PILATES (bez změny, první lekce 24.5.)*
STŘEDA:  17,30 – FYZIO PILATES – PŘESUNUTO NA ČTVRTEK 17:30 (první lekce 27.5.)*
                  19,00 – FYZIO PILATES – PŘESUNUTO NA ČTVRTEK 19:00 (první lekce 27.5.)*
NEDĚLE:  18,30 – FYZIO MOVES – PŘESUNUTO NA PONDĚLÍ 19:00 (první lekce 24.5.)**

UZAVŘENÝ KURZ - ZRCADLOVÝ SÁL
NEDĚLE: 20,00 – FYZIO PILATES pokročilí – PŘESUNUTO NA STŘEDU 18:30**

 • *U skupinových kurzů Fyzio Pilates zbývá odcvičit 11 lekcí.
 • **U sk. zdravotního kurzu FYZIO MOVE a uzavřeného kurzu FYZIO PILATES pro pokročilé zbývá do konce 6 lekcí.

21.5.2021 - PODMÍNKY PRO VSTUP NA SPORTOVIŠTĚ 

 • 1.Respirátor je nutné mít při vstupu a pohybu na chodbě, WC, atd. CVIČIT JE MOŽNÉ BEZ RESPIRÁTORU!
 • 2.Použít dezinfekci při vstupu do objektu/ na sportoviště.
 • 3.Všechny osoby, které vstupují a pobývají v prostoru provozovny musí splnit podmínku platného negativního PCR testu ne staršího než 7 dní, nebo antigenního testu ne staršího než 72 hod, nebo potvrzení o očkování (14 dní po ukončené 2. dávce/ NOVĚ 3 TÝDNY PO PODÁNÍ 1.DÁVKY), nebo potvrzení, že spadají do ochranné lhůty 90 dní /NOVĚ 180DNÍ od prodělání nemoci Covid-19. Z vyjádření Komory fitness by mělo být možné, aby se návštěvníci prokázali vedle potvrzení z oficiálního odběrového místa také dokladem o testu provedeném na pracovišti.
 • POZOR !!! TESTOVÁNÍ NA MÍSTĚ NEBUDE MOŽNÉ, PROTO SVÉ POTVRZENÍ O "BEZINFEKČNOSTI"  NOSTE RADĚJI U SEBE PRO PŘÍPADNOU KONTROLU.
 • U VSTUPU BUDE PŘIPRAVEN FORMULÁŘ S ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM, KTERÝ BUDE NUTNÉ VYPLNIT A PODEPSAT.

18.5.2021

Zdá se, že od pondělí 24.května budeme moci opět trénovat ve skupině a bez roušek! Všechny podmínky ještě upřesním a pokud se nic do té doby nepokazí, tak se na všechny budu těšit již od příštího týdne! 

23.12.2020

Milé klientky a milí klienti,
PŘEJI VÁM KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASNÝ NOVÝ ROK 2021.
I když jsme se v tomto podivném roce  nemohli potkávat pravidelně tak jako v minulých letech, chtěla bych Vám všem poděkovat za přízeň a podporu. Doufala jsem, že podzimní pauza bude kratší než jarní, ale bohužel opak se stal pravdou:-(  Už teď se moc těším, až se situace zklidní a my znovu naskočíme do našich rozběhnutých kurzů a budeme se zase pravidelně potkávat " na značkách". Užijte si pohodové svátky  a držme si palce, ať je to co nejdříve!

 

4.12.2020

OD 3.12. JE MOŽNÉ CVIČIT VE SKUPINÁCH 9+1, BOHUŽEL VŠAK I NADÁLE PLATÍ NUTNOST NOŠENÍ ROUŠEK BĚHEM CVIČENÍ. Z TOHOTO DŮVODU JEŠTĚ NEBUDOU PROBÍHAT ŽÁDNÉ INDIVIDUÁLNÍ ANI SKUPINOVÉ TRÉNINKY. PEVNĚ VĚŘÍM, ŽE SE ČESKÉ KOMOŘE FITNESS PODAŘÍ VYJEDNAT VYJÍMKU A JAKMILE BUDE MOŽNÉ TRÉNOVAT BEZ ROUŠEK, VRÁTÍME SE OPĚT K PRAVIDELNÝM LEKCÍM.

 

11.10.2020

VZHLEDEM K NAŘÍZENÍ VLÁDY O UZAVŘENÍ SPORTOVIŠŤ JSEM NUCENA MINIMÁLNE DO 25.10.2020 OPĚT POZASTAVIT VŠECHNY SKUPINOVÉ LEKCE I INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKY. JAKMILE SE SITUACE ZMĚNÍ BUDEME POKRAČOVAT. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ A PŘEJI HEZKÉ DNY! 

 

4.10.2020

VZHLEDEM K VLÁDNÍMU OPATŘENÍ OMEZUJÍCÍ POČET OSOB PRO SKUPINOVÉ TRÉNINKY NA 10 (VČETNĚ TRENÉRA) JSOU VŠECHNY SKUPINOVÉ A UZAVŘENÉ KURZY OD 5.10. POZASTAVENY. JAKMILE TO SITUACE DOVOLÍ BUDEME V PRAVIDELNÝCH LEKCÍCH OPĚT POKRAČOVAT. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ A BUDU SE TĚŠIT OPĚT BRZY NA VIDĚNOU!

 

9.9.2020

VE STŘEDU 9.9. CVIČÍME V 17:30 I V 19:00 NA VELKÉM SÁLE. OBĚ LEKCE JINAK ZAPLNĚNÝCH KURZŮ BUDOU DÍKY TOMU ZCELA VYJÍMEČNĚ OTEVŘENY I PRO DALŠÍ ZÁJEMCE! Pokud si tedy chcete přijít zacvičit navíc nebo si nahradit nějakou lekci, můžete přijít "bez ohlášení". Totéž platí i pro všechny, kteří si chtějí cvičení nezávazně vyzkoušet.

24.8.2020

REGISTRACE DO PODZIMNÍCH KURZŮ JE ZAHÁJENA! 

SKUPINOVÉ KURZY - 7.9./9.9. - 14.14/16.12. - kurzovné 1500 Kč (pokud máte nevyčerpanou platbu za jarní zrušený kurz v hodnotě 1200 Kč, činí doplatek za tento podzimní kurz 300 Kč)

 • PONDĚLÍ: 17,30 - FYZIO PILATES - mírně pokročilí
 • STŘEDA:   17,30 - FYZIO PILATES - základní kurz
                      19,00 - FYZIO PILATES - mírně pokročilí

ZDRAVOTNÍ KURZ  - 13.9.-22.11. - kurzovné 1500 Kč (platba za jarní zrušený kurz se automaticky převádí)

 • NEDĚLE:   18,30 - FYZIO MOVES - zdravotní/přípravný kurz pro všechny

UZAVŘENÝ KURZ - 13.9.-22.11. - kurzovné 2000 Kč (platba za jarní zrušený kurz se automaticky převádí)

 • NEDĚLE:   20,00 - FYZIO PILATES pokročilí

Registrovat se můžete osobně, e-mailem nebo telefonicky. Kurzovné je nutné uhradit před zahájením kurzu, platbu můžete provést hotově nebo převodem na č.ú. 976276113/0800 (uveďte jméno a kurzu). Předem děkuji a těším se !!!

12.8.2020

POZOR - V TÝDNU OD 17.8. DO 23.8. NECVIČÍME ! DĚKUJI ZA POCHOPENÍ. MW

11.7.2020 - ZMĚNA V ROZVRHU

V TÝDNU OD 13.7. CVIČÍME POUZE V PONDĚLÍ V 17:30. STŘEDEČNÍ LEKCE (15.7.) JE ZRUŠENA!

DĚKUJI ZA POCHOPENÍ A TĚŠÍM SE NA VŠECHNY V PONDĚLÍ NEBO V DALŠÍM TÝDNU NA VIDĚNOU! MW

1.7.2020

POZOR! V PONDĚLÍ 6.7. NECVIČÍME! JE STÁTNÍ SVÁTEK...UŽIJTE SI PRODLOUŽENÝ VÍKEND A VE STŘEDU SE BUDU TĚŠIT OPĚT NA VIDĚNOU!!!

31.5.2020 - LETNÍ ROZVRH

Od 1.června až do 2.září platí LETNÍ ROZVRH! Cvičíme každé PONDĚLÍ V 17:30 A VE STŘEDU V 19:30! Lekce jsou otevřené bez nutnosti předchozí rezervace, jednorázové vstupné je 120Kč. Na toto období je možné zakoupit permanentku, která opravňuje ke vstupu 1 osoby na všechny letní lekce bez omezení. Cena permanentky je 1300 Kč, můžete tak celé léto cvičit 1-2x týdně za cenu jednoho kurzu. V případě zájmu či dotazů mě kontaktujte. 

7.5.2020-AKTUÁLNÍ INFORMACE K OBNOVENÍ LEKCÍ

OD PONDĚLÍ 11.5.2020 MŮŽEME OPĚT CVIČIT VE SKUPINÁCH A BEZ ROUŠEK !

I nadále však platí pravidlo dodržovat rozestupy 2 m a stejně tak i ostatní zvýšená hygienická opatření (dezinfekce rukou, nářadí, prostoru atd.). Níže je uveden plánovaný rozvrh na nadcházející měsíce a také podmínky pro skupinové lekce -věnujte jim prosím pozornost a v případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

PLÁN TRÉNINKŮ:

 • Během května stihneme dokončit všechny přerušené zimní kurzy - u pondělních a středečních kurzů chybí k dokončení 3 týdny (odcvičíme v termínu 11.5. - 27.5.), u nedělních kurzů zbývá odcvičit 2 lekce, které proběhnou 17. a 24.5. v běžných časech.
 • Již od června bude zaveden "letní" provoz-tzn. budou probíhat otevřené lekce bez nutnosti předchozí rezervace. Vstup bude možný pouze do naplnění kapacity sálu. Cvičit budeme vždy V PONDĚLÍ OD 17:30 a VE STŘEDU OD 19:30.
 • Všechny plánované jarní kurzy jsou přesunuty na podzimní termín se zahájením v první polovině září (bude upřesněno během srpna). V případě, že jste tyto kurzy již uhradili, máte automatickou rezervaci na podzimní kurz, popřípadě Vám může být po dohodě vystaven poukaz v dané hodnotě, který lze uplatnit kdykoliv do konce roku 2021. O Vámi zvolené konkrétní variantě mě, prosím, informujte e-mailem nejpozději do 31.5.2020.

PRŮBĚH A PODMÍNKY TRÉNINKŮ – PRAVIDLA PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY

1. Cvičíme na velkém sále, kde budou v odstupu min. 2m značky pro umístění Vaší podložky na cvičení. Je nutné, aby každý měl svou vlastní podložku na cvičení - podložky k zapůjčení nebudou k dispozici.

2. Na trénink přicházíte s rouškou, během cvičení rouška povinná není, pokud si ji ale chcete ponechat, je to pouze Vaše rozhodnutí.

3. U vstupu do tréninkových prostor bude připravena desinfekce na ruce. Tu je nutné při vstupu do prostoru použít!

3. Až do 25.5. není možné využívat šatny ani jiné prostory k převlékání, na cvičení prosím choďte již převlečeni. Toalety přístupné jsou.

4. Z hygienických důvodů nebudeme prozatím využívat ke cvičení žádné pomůcky (míčky, overbally atd.). Vyjímkou jsou pouze korekční podložky-ty budou vydezinfikované a nachystané v tělocvičně. Po cvičení je nevracíte zpět na původní místo, ale necháte je položené na místě, kde jste cvičili, aby mohla opět proběhnout jejich dezinfekce a uložení.

27.4.2020 - UPŘESNĚNÍ

Během víkendu jsem zjišťovala všechny požadavky na cvičení pro veřejnost, jak jsem slíbila a bohužel vám musím sdělit, že vzhledem k podmínkám, za jakých je v současné době umožněno skupinové cvičení (dezinfekční předpisy, předepsané odstupy a především povinnost nosit roušku i během cvičení) jsme se s provozovatelem KKC Roháč dohodli na tom, že s obnovením pravidelných lekcí raději počkáme na další uvolnění, které by mělo být snad během května-června. Věřím, že těch pár týdnů ještě vydržíme, a už brzo si budeme moci užívat cvičení s možností kvalitně a především volně dýchat ! 🙂 

Děkuji za pochopení a buďte "na příjmu"- jakmile bude situace příznivější, vše si vynahradíme!!!

Pozn.: Někteří z vás se ptali na venkovní cvičení - bohužel i venku se může cvičit pouze v rouškách, s odstupem 2 metrů a ve skupinách maximálně 10 osob. Není však dovoleno skupinové cvičení za účelem podnikání. Tato aktivita bohužel uvolněna ještě nebyla:-(

24.4.2020

Milé klientky a milí klienti,

dle nových informací by celý fitness sektor měl být spuštěn již v pondělí 27.dubna. Teprve dnes ale budou vydávána prováděcí nařízení (počet lidí na metr čtvereční, desinfekce, nutnost roušek atd.). Čekám tedy na upřesnění od provozovatele KKC Roháč, kdy a za jakých podmínek budeme moci začít znovu cvičit. Až podle těchto informací budu moci vytvořit provizorní rozvrh, abychom mohli nejprve dokončit přerušené zimní kurzy a následně stanovit náhradní termín pro všechny nové kurzy (skupinové, uzavřené i zdravotní) plánované původně na jaro 2020.  Všem, kdo již provedli platbu kurzovného za tyto "jarní" kurzy děkuji, všechny platby jsou evidovány a jakmile budu mít jasnější představu o zahájení těchto kurzů budu Vás informovat e-mailem nebo můžete sledovat vše na webových stránkách v sekci AKTUALITY.

Děkuji za trpělivost, přeji všem pevné zdraví a věřím, že se co nejdříve budeme moci opět potkávat.

Mirka Wollnerová

 

15.3..2020

VZHLEDEM K NAŘÍZENÍ VLÁDY O UZAVŘENÍ SPORTOVIŠŤ JSEM NUCENA AŽ DO ODVOLÁNÍ POZASTAVIT VŠECHNY SKUPINOVÉ LEKCE. JAKMILE SE SITUACE ZMĚNÍ BUDEME POKRAČOVAT. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ A PŘEJI HEZKÉ DNY! 

6.3..2020

REGISTRACE DO JARNÍCH KURZŮ BYLA SPUŠTĚNA!

SKUPINOVÉ KURZY FYZIO PILATES 

 • PONDĚLÍ 17:30 – termín 6.4.- 29.6. (bez Velikonoc)
 • STŘEDA 17:30  – termín 8.4.- 24.6. 
 • STŘEDA 19:00  – termín 8.4.- 24.6. 

Kurzovné je 1 200 Kč/ osoba/ kurz

 • NEDĚLE 18:30 – zdravotní skupinový kurz FYZIO MOVE, termín 29.3.- 7.6. (bez Velikonoc)

Kurzovné je 1 500 Kč/ osoba

 • NEDĚLE 20:00 – uzavřený kurz FYZIO PILATES POKROČILÍ, termín 29.3.-7.6. (bez Velikonoc)

Kurzovné je 2 000 Kč/ osoba

Podmínkou pro registraci do kurzu je uhrazení kurzovného v plné výši před zahájením kurzů!  Platbu můžete provést hotově nebo převodem na účet č. 976276113/0800 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno a kurz). Vzhledem k omezené kapacitě kurzů se před provedením platby informujte o dostupnosti volných míst. Děkuji za pochopení a budu se těšit na viděnou!

1.2..2020

PŘIPOMÍNÁM, ŽE V NEDĚLI 2.2.2020 JSOU LEKCE SKUPINOVÉHO KURZU FYZIO MOVE  V 18:30 A LEKCE UZAVŘENÉHO KURZU FYZIO PILATES VE 20:00 ZRUŠENY. TĚŠÍM SE NA VÁS OPĚT V NEDĚLI 9.2.:-)

6.1.2020

VŠEM KLIENTŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJI PEVNÉ ZDRAVÍ A VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU A PŘIPOMÍNÁM, ŽE ZAČÍNÁME CVIČIT V PONDĚLÍ 6.LEDNA. TĚŠÍM SE NA VÁS! 🙂 MW

1.12.2019

V neděli 1.12. BYLA ZAHÁJENA REGISTRACE DO ZIMNÍCH KURZŮ PRO ROK 2020!

AKTUÁLNÍ NABÍDKA:

 • PONDĚLÍ 17:30 - SKUPINOVÝ KURZ FYZIO PILATES - kurz pro mírně pokročilé*
 • STŘEDA 17:30 - SKUPINOVÝ KURZ FYZIO PILATES - základní kurz vhodný i pro začátečníky*
 • STŘEDA 19:00 - SKUPINOVÝ KURZ FYZIO PILATES - kurz pro mírně pokročilé*

*Kurzovné je 1300Kč za jeden kurz, ZAHÁJENÍ 6.1.- pondělní kurzy, 8.1.- středeční kurzy.

 • NEDĚLE 18:30- SKUPINOVÝ KURZ FYZIO MOVE - zdravotní kurz otevřený pro širokou veřejnost, který zahrnuje 10 prodloužených lekcí (75-90min) zaměřených na cvičení vycházející z vývojové kineziologie a metody DNS prof.Koláře. Kurz je vhodný i pro začátečníky, počet účastníků je omezen kapacitou sálu. Kurzovné je 1 500 Kč, zahájení 12.1.
 • NEDĚLE 20:00-UZAVŘENÝ KURZ FYZIO PILATES PRO POKROČILÉ - kondiční kurz, který propojuje cviky Pilates řady pro pokročilé s metodou DNS a cvičení ve vývojových řadách. Kurz je uzavřen pro omezený počet klientů, zahrnuje 10 lekcí. Kurzovné je 2 000 Kč, zahájení 12.1.

Podmínkou pro registraci do kurzu je uhrazení kurzovného v plné výši před zahájením kurzů! Platbu lze provést hotově nebo převodem na účet č. 976276113/0800 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno a kurz). Vzhledem k omezené kapacitě kurzů se před provedením platby informujte o dostupnosti volných míst. 

9.9.2019

NEDĚLNÍ KURZY JSOU ZPĚT!

I tuto sezonu nabízím oblíbené nedělní cvičení - ZAČÍNÁME UŽ 22.ZÁŘÍ !!!

 • 18:30- SKUPINOVÝ KURZ FYZIO MOVE - zdravotní kurz otevřený pro širokou veřejnost, který zahrnuje 10 prodloužených lekcí (75min) zaměřených na cvičení vycházející z vývojové kineziologie a metody DNS prof.Koláře. Kurz je vhodný i pro začátečníky, kurzovné je 1 500 Kč, počet účastníků je omezen kapacitou sálu.
 • 20:00-UZAVŘENÝ KURZ FYZIO PILATES PRO POKROČILÉ - kondiční kurz, který propojuje cviky Pilates řady pro pokročilé s metodou DNS a cvičení ve vývojových řadách. Kurz je uzavřen pro omezený počet klientů, zahrnuje 10 lekcí, cena je 2 000 Kč.

Prosím všechny, kdo si předběžně rezervovali místa v některém z kurzů, aby svou rezervaci co nejdříve potvrdili, případně zrušili. Podmínkou pro registraci do kurzu je uhrazení kurzovného v plné výši před zahájení kurzu. Platbu můžete provést hotově nebo převodem na účet č. 976276113/0800 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno a kurz). Vzhledem k omezené kapacitě kurzů se před provedením platby informujte o dostupnosti volných míst. Děkuji za pochopení a budu se těšit na viděnou!

5.8.2019

!!!POZOR!!!

BĚHEM SRPNA JSOU ZRUŠENY TYTO LEKCE - PONDĚLÍ 12.8., PONDĚLÍ 19.8. A STŘEDA 21.8. VŠECHNY DALŠÍ LEKCE ZŮSTAVAJÍ BEZE ZMĚN. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ.

5.8.2019

PODZIMNÍ SKUPINOVÉ KURZY

V PONDĚLÍ 5.SRPNA 2019 JE ZAHÁJENA REGISTRACE DO PODZIMNÍCH SKUPINOVÝCH KURZŮ FYZIOPILATES. TERMÍNY JSOU BEZE ZMĚN-PONDĚLÍ 17:30, STŘEDA 17.30 A STŘEDA 19:00. KURZOVNÉ JE 1600Kč (1x týdně), 2880,- (2x týdně).

Platbu můžete provést hotově nebo převodem na účet č. 976276113/0800 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno a kurz). Registrace do kurzu bude provedena až po uhrazení celé částky. Vzhledem k omezené kapacitě kurzů se před provedením platby informujte o dostupnosti volných míst. Děkuji za pochopení a budu se těšit v září na viděnou!

14.6.2019

OD PONDĚLÍ 17.ČERVNA JSOU V PRODEJI PERMANENTKY NA PRÁZDNINOVÉ LEKCE. CVIČIT BUDEME VŽDY V PONDĚLÍ V 17:30 A VE STŘEDU OD 19:00. LEKCE JSOU OTEVŘENÉ BEZ NUTNOSTI PŘEDCHOZÍ REZERVACE. JEDNORÁZOVÉ VSTUPNÉ JE 120Kč, CENA PERMANENTKY NA CELÉ LÉTO JE 800 Kč A JE PLATNÁ NA VŠECHNY LEKCE. CVIČIT TAK MŮŽETE I 2X TÝDNĚ PO CELÉ LÉTO ZA ZVÝHODNĚNOU CENU:-)))

29.5.2019

V pátek 31.května se nekoná lekce PILATES PRO DĚTI, Z kurzu nám zbývá odcvičit 2 lekce,které se přesouvají na červen, a to konkrétně na 7. a 14. června.

Děkuji za pochopení!

30.4..2019

PŘIPOMÍNÁM, ŽE VE DNECH 1.5.,6.5. A 8.5. NECVIČÍME!!!

NEDĚLNÍ LEKCE UZAVŘENÝCH KURZŮ PROBÍHAJÍ BEZE ZMĚN!

27.3.2019

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU 

VE STŘEDU 3.4.2019 SE V KKC ROHÁČ USKUTEČNÍ KONCERT SKUPINY 4TET. Z TOHO DŮVODU SE VŠECHNY STŘEDEČNÍ LEKCE PŘESOUVAJÍ NA ČTVRTEK 4.4.2019. CVIČÍME VE STEJNÉ ČASY, TEDY  V 17:30 A V 19:00.

DĚKUJI ZA POCHOPENÍ. 

14.3.2019 - KURZY JARO 2019

REGISTRACE DO JARNÍCH  KURZŮ BYLA ZAHÁJENA!

 • SKUPINOVÉ KURZY PILATES - pondělí 17:30 BASIC/INTERMEDIALE, středa 17:30 BEGINNER/BASIC, středa 19:00 BASIC/INTERMEDIALE. Termín 8.4. - 26.6.2019. Kurzovné 1 000,- (frekvence 1x týdně) a 1 800,- (frekvence 2x týdně).  Necvičíme během Velikonoc, 1.5. a v týdnu od 6. do 12.5. (Anifilm).
 • UZAVŘENÉ KURZY FYZIO PILATES - neděle 18:30 BASIC, neděle 20:00 INTERMEDIALE. Termín 31.3. - 9.6.2019. Kurzovné 2 000,-. Necvičíme 21.4. (Velikonoce).
 • NOVĚ!!! - UZAVŘENÝ KURZ FYZIO MOVE FOR ALL - pondělí 18:45. Přípravný zdravotní kurz cvičení ve vývojových řadách nejen pro začátečníky. Termín 8.4. - 24.6.2019. Kurzovné je 2 000,-. Necvičíme  22.4. (Velikonoce) a 6.5. (Anifilm).

V případě, že máte zájem navštěvovat pravidelné lekce, rezervujte si své místo včas buď osobně, e-mailem nebo telefonicky. Registrace do kurzu bude dokončena až po uhrazení kurzovného. Platbu můžete provést v hotovosti nebo převodem na účet č. 976276113/0800 (do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a kurz). Rezervace je platná max. 14 dní, po uplynutí této lhůty budou všechny neuhrazené rezervace uvolněny pro další zájemce. Děkuji za pochopení a věřím, že si z nabídky jarních kurzů vyberete!

3.2.2019 - FYZIO FIT KID-zdravotní kurz pro děti -2.pololetí školního roku 2018/2019

Pravidelné lekce FYZIOTRÉNINKU PRO DĚTI pokračují i v druhém pololetí školního roku a to hned po jarních prázdninách kurzem FYZIO FIT KID !!! Kurz je zaměřen na prevenci vadného držení těla, nácvik správného dýchání a korekci pohybových návyků. Toto kompenzační cvičení je vhodné pro všechny sportující i nesportující děti již od 3.tříd. Cvičíme každý pátek od 14:00 v zrcadlovém sále KKC Roháč, cena kurzu je 975 Kč a zahrnuje 13 lekcí v termínu od 1.3. do 31.5.2019. Přihlášky posílejte e-mailem nebo telefonicky.

Přihlášení k automatickému odběru aktualit.