PILATES

Co je Pilates?

 • Pilates je unikátní cvičební systém, který byl sestaven s cílem obnovit zdravé a správné držení těla a vytvořit nové pohybové návyky
 • jeho základy vytvořil během 1.sv.války pan Joseph Hubertus Pilates v Německu, Anglii a později v USA
 • je to kondiční i zdravotní cvičení a v současnosti se řadí do skupiny "body and mind"
 • jde o metodu tělesného cvičení, založenou na principu zapojení a posílení svalů středu těla tzv.CORE (hluboký stabilizační systém páteře), skrz něž se propracovávají svaly celého těla
 • cílem cvičení je obnovit přirozené zakřivení páteře, správné postavení kloubů a rovnováhu svalů kolem všech kloubů a tím zefektivnit pohybové stereotypy
 • základní myšlenkou Pilates je snaha docílit řízeného pohybu ze silného středu těla
 • Pilates učí používat tělo takovým způsobem, který nevyvolává nadměrné svalové napětí a přetěžování kloubů a také posiluje důležité svaly chránící nosné klouby
 •  je pro něj charakteristický důraz na dodržování přesné techniky cvičení, na správné dýchání a správné držení těla během všech cviků a na neustálou vědomou kontrolu nad každým pohybem
 • v Pilates je kvalita pohybu důležitější než jeho kvantita, necvičí se velké počty opakování
 • původně je metoda založena na individuálním cvičení na speciálních Pilates strojích, které autor vymyslel, z této řady asi 550 různých cviků určených původně pro tanečníky a sportovce později Pilates vybral 34 základních cviků, které přizpůsobil pro práci na podložce tzv.matwork
 • během historie prošla metoda vývojem a neustále se zdokonaluje i s ohledem na novodobé poznatky z oblasti fyziologie a biomechaniky lidského pohybu; zkušenosti trenérů a instruktorů, ale i fyzioterapeutů či lékařů vedly postupně k inovaci a tak je v současnosti moderní přístup ke cvičení původní Pilates řady cviků prospěšný a zdravotně bezpečný i pro netrénované jedince z řad široké veřejnosti
 • přímá definice Pilates metody je založena na základních principech - centrum těla, koncentrace, kontrola, preciznost, dech, plynulost, izolace a rutina
 • moderní Pilates vedle základních principů definuje také několik důležitých anatomicky daných aspektů stavby lidského těla - pánev, hrudní koš, hlavu a krční páteř a lopatky a jejich optimální postavení, tzn. neutrál
 • v současnosti představuje moderní Pilates ucelený koncept, kde mají všechny cviky různé modifikace a přípravné fáze, tím je cvičení při správném výběru vhodné pro všechny bez rozdílu věku, pohlaví, kondice, tělesného typu, fyzické zdatnosti apod.
 • lekce obsahují různé typy cviků, které odstraňují svalovou nerovnováhu a chybné držení těla, rozvíjí koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a dýchání
 • díky cvičení získáte "nebolavá záda", pružnou páteř, lepší hybnost kloubů, pevné, dlouhé a štíhlé svaly, ploché břicho, štíhlý pas...
 • je to jedna z nejpopulárnějších cvičebních metod nejen v oblasti fitness a sportu, ale také v rehabilitaci
 • široká škála cviků a jejich variant umožňuje vytvořit lekce různé náročnosti od pomalých zdravotních či rehabilitačních hodin až po velmi náročný kondiční silový trénink skupinového i individuálního charakteru
 • mnoho trenérů a vrcholových sportovců ji zařazuje do své přípravy jako součást sportovního tréninku

Formy tréninku
Pilates není jen řada několika cviků.  Je to ucelený koncept různých variant a modifikací, který svou rozmanitostí nabízí mnoho možností jak cvičit. Moderní Pilates navíc zohledňuje také různé zdravotní aspekty cvičení a klade důraz na přípravu každého jedince a postupný nácvik základních principů Pilates s ohledem na fyziologii a biomechaniku pohybového aparátu. Právě variabilita umožňuje vytvářet lekce různé obtížnosti i zaměření, díky ní je možné sestavit program pro úplné nováčky, ale i zkušené sportovce. Délka a náročnost závisí na tom, zda jste začátečník, mírně nebo velmi pokročilí. Každému klientovi lze sestavit program individuálně s ohledem na jeho fyzický stav, pohybové možnosti či zdravotní omezení. A tak ať už na strojích (apparatus work) nebo na podložce (matwork), s pomůckami (equipments) nebo bez nich, ve skupině nebo při individuálním tréninku může být Pilates vedeno jako zdravotní cvičení pro klienty s pohybovým omezením či specifickými potřebami, preventivní a kompenzační lekce nebo naopak klasické kondiční hodiny pro širokou veřejnost, ale také jako intenzivní silové kondiční hodiny, srovnatelné s "výživným" fitness tréninkem. Všechny tyto druhy tréninků se mohou různě kombinovat a navzájem doplňovat. Pilates tak může být vhodným cvičením pro každého bez rozdílu kondice, věku a pohlaví. Důležitý je ale výběr vhodného typu lekce! Největšího efekt přinášejí privátní lekce, kde je cvičení stavěno na úvodním vyšetření (zhodnocení Vašeho pohybového aparátu) a cíleno přesně na Vaše potřeby. Skupinové lekce zase představují dostupnější možnost jak pravidelně cvičit, mnohé klienty také cvičení ve skupině motivuje k lepším výsledkům.

Moderní přístup k Pilates v rámci fyziotréninku = FYZIOPILATES
Aby bylo cvičení metodou Pilates účinné, efektivní a především bezpečné, je nutné dodržovat základní principy správné techniky cvičení včetně optimálního dýchání a aktivace svalů středu těla (CORE).  Nováčci se během prvních lekcí nejprve seznamují s těmito principy a především se je učí dodržovat během pohybu a tím se připravují na samotné kondiční cvičení metodou Pilates. Všechny úvodní lekce a přípravné kurzy pro začátečníky jsou věnovány nácviku těchto základních principů, respektujících fyziologii lidského těla.  Různé fyzioterapeutické metody vycházející z vývojové kineziologie  zaměřující se na nácvik optimálního dýchání a aktivace stabilizačních svalů jsou proto v rámci fyziotréninku velmi užitečnou pomůckou pro všechny nováčky, kterým pomáhá natrénovat správné postavení trupu a aktivaci středu těla pomocí dechu. DNS metoda* je jednou z nich a v kombinaci s přípravnými modifikacemi některých Pilates cviků umožňuje zejména začátečníkům velmi rychle získat dostatečnou stabilitu tak, aby mohli bezpečným způsobem postupně přecházet k základním cvikům Pilates sestavy. Platí to nejen u všech lekcí pro začátečníky, ale také ve všech zdravotních kurzech. Propojením unikátní Pilates metody s moderním fyzioterapeutickým přístupem totiž vzniká účinné, ale zároveň šetrné cvičení - FYZIOPILATES, které umožňuje přizpůsobit a upravit trénink dle individuálních potřeb a zdravotních obtíží každého jedince a v rámci zdravotních lekcí tak pomáhá klientům aktivně bojovat proti bolestem a vrací jim postupně radost z pohybu a to i v případě, že je zužují zdravotní potíže jako bolesti zad, hlavy, páteře, vyhřezlé plotýnky, bolest kloubů, svalové bolesti atd., které je omezují při různých sportech či v běžném denním životě.

*DNS metoda = dynamická neuromuskulární stabilizace dle prof.Koláře - více info ZDE.

Pro koho je PILATES vhodné?
- pro každý věk od dětství až po seniory (cvičení není limitováno věkem)
- pro muže i ženy
- pro lidi v kondici i bez ní
- pro laiky, rekreační i profesionální sportovce či tanečníky (jako doplňková metoda tréninku)
- pro lidi všech profesí, zejména pak pro lidi se sedavým zaměstnáním
- pro zdravé jedince, ale i pro ty s chronickými bolestmi zad či kloubů
- pro jedince s opakovaným napěťovým zraněním (prevence opakovaných zranění)
- pro lidi s vadným držením těla, se skoliozou, s výhřezem plotýnky apod.
- pro těhotné či po porodu, ženám v období přípravy plánovaného rodičovství
- ženám v období menopauzy a poté následně i po něm
- pro astmatiky
- jako prevence osteoporózy a dalších civilizačních chorob
- jako prevence inkontinence
- pro lidi s nadváhou
- pro ty, co trpí stresem
- pro ty, kteří nemohou vykonávat pohybové aktivity zatěžující kardio-vaskulární systém
- pro ty, kteří chtějí posilovat vlastní vahou - ideální k vypěstování pevných, štíhlých a dlouhých svalů bez budování mohutné muskulatury
- pro pacienty s nejrůznějšími typy zranění a diagnóz jako post-rehabilitační cvičení

Více informací a zajímavostí o Pilates metodě naleznete ZDE.