Mirka Wollnerová

Metody cvičení

Při všech individuálních i skupinových hodinách a trénincích se snažím propojovat různé pohybové programy a pomůcky jako je Pilates koncept, animal flow, funkční trénink, BOSU, TRX apod. s moderní fyzioterapeutickou metodou DNS (dynamická neuromuskulární stabilizace dle prof. Pavla Koláře). Touto kombinací vzniká šetrné a účinné cvičení, které umožňuje každému klientovi přizpůsobit a upravit cvičení dle jeho individuálních potřeb, zdravotních obtíží nebo aktuální kondice. Intenzita, tempo a výběr cviků se liší podle typu a cíle tréninku, základ je ale pro všechny lekce stejný - ve všech hodinách respektujeme zákonitosti přirozené lidské motoriky a využíváme ideální vrozené svalové souhry. Cvičení je díky tomu určeno všem, kteří mají zájem cvičit a podpořit tak své zdraví, ať už chtějí pracovat na své kondici, síle nebo vytrvalosti nebo je jejich hlavní prioritou zlepšení držení těla a odstranění pohybových nedostatků nebo zdravotních komplikací.   Je spousta možností a přístupů jak zacílit cvičení, aby pro Vás byl trénink efektivní a bezpečný. Vždy je ale potřeba vycházet z Vašeho aktuálního stavu a proto by mělo cvičení ideálně probíhat na základě vstupní diagnostiky.

Více o :