Mirka Wollnerová

Co nabízím

Hlavní položkou mnou vedeného fyziotréninku jsou pravidelné skupinové lekce pro širokou veřejnost rozdělené dle obtížnosti.  V každé z nich se vždy zaměřujeme na tělo jako celek - necvičíme jednotlivé svaly, ale celé pohyby; pracujeme s aktivací středu, napřímením páteře; zaměřujeme se na zlepšení funkce chodidla i ruky, zlepšení svalové souhry, optimalizaci dechu atd….Snažíme se nekorigovat jednotlivé části těla, ale motivovat mozek ideou pohybu k využívání ideálních celotělových pohybových vzorů. Cílem cvičení je naučit se tělo lépe vnímat a provádět jednotlivé pohyby tak, aby docházelo k efektivní účelné svalové aktivaci, k obnovení a normalizaci pohybů, aby nedocházelo k přetížení a bolestem pohybového systému. U sportovců je hlavním cílem cvičení optimalizace pohybových vzorů, což vede ke zvýšení sportovní výkonnosti a menšímu opotřebení pohybového systému. Kombinace vhodně zvolených cviků pomáhá obnovit funkční činnost celého těla a kompenzovat tak často jednostrannou zátěž vyplývající z daného sportu.

Ve všech lekcích využívám a propojuji různé pohybové programy, tréninkové přístupy a moderní rehabilitační metody vycházející z nejnovějších poznatků z oblasti fyzioterapie. Snažím se neustále vzdělávat a reagovat na nové informace a uplatňovat je při plánování tréninku. Nejsem zastánce jedné jediné metody. Z každé z nich raději využívám to, co je dle mého názoru efektivní a pro tělo prospěšné. Při výběru cviků se inspiruji v pohybových konceptech jako je DNS, Pilates, Animal flow, funkční trénink, jóga apod. Při stavbě lekce ale vždy vycházím z principů vývojové kineziologie, proto jsou často využívány různé modifikace jednotlivých cviků.  Kromě váhy vlastního těla, využívám v tréninku i různé pomůcky, které mohou cvik usnadnit nebo naopak mohou představovat pro pohybový aparát "výzvu".

Více o :