SKUPINOVÉ LEKCE

Skupinový fyziotrénink je cvičení ve vyšším počtu osob pro děti nebo dospělé, které je vedeno formou kurzů rozdělených podle zaměření od zdravotního cvičení a přípravných lekcí až po kondiční hodiny a tréninky různého typu.

Základem všech cvičení v rámci fyziotréninku je respektování přirozené lidské motoriky a vývojové kineziologie. V každém tréninku, v jakémkoliv cviku a pohybu jsou zahrnuty všechny čtyři základní parametry tělesného rozvoje: SÍLA, STABILITA, MOBILITA A ZDRAVÍ. Ve všech typech cvičení využíváme ideální vrozené svalové souhry. Pohyby mají stejný základ, mění se jen tempo, intenzita a výběr cviků. Důraz je kladen vždy na precizní dodržování správné techniky, tak aby každý cvik a každý pohyb byl zdravý a pro tělo prospěšný a nedocházelo k přetěžování! Díky tomu může v případě vhodného výběru trénovat a cvičit opravdu každý! Nemusí Vás limitovat věk ani pohlaví nebo zda jste sportovec či nikoliv, je ale naopak nutné zohlednit stav Vašeho pohybového aparátu, držení těla, kvalitu pohybových návyků, Vaši aktuální kondici, případně některá zdravotní omezení atd. Je tedy nutné při výběru lekcí respektovat své aktuální pohybové možnosti (nemusí nutně souviset s kondicí nebo s tím jestli sportujete nebo ne) a zvolit si takový typ tréninku, který pro Vás bude adekvátní! Jen tak pro Vás může být zvolený trénink bezpečným a přínosným cvičením. Forem a možností tréninku je několik, v základě se dají rozdělit na ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ, PŘÍPRAVNÉ KURZY a KONDIČNÍ LEKCE.  Při výběru je vhodné se vždy poradit s instruktorem. Využít k tomu můžete mimo jiné také STARTOVACÍ BALÍČEK, který kombinuje VSTUPNÍ DIAGNOSTIKU s PRIVÁTNÍ LEKCI. Při tomto úvodním setkání společně nejprve v rámci diagnostiky zhodnotíme Vaše pohybové návyky, držení těla a případná zdravotní omezení a na základě toho pak vybereme vhodný způsob tréninku. Během cvičení pak budete individuálně seznámeni se základními principy správné techniky, v případě potřeby navrhneme některé korekční cviky pro obnovení správné funkce stabilizačního systému a různé modifikace cviků s ohledem na Vaše držení těla tak, aby pro Vás cvičení ve skupinových kurzech bylo efektivní a především bezpečné. Více o výběru vhodné lekce naleznete ZDE.

SKUPINOVÉ LEKCE

  • Během školního roku jsou všechny skupinové lekce vedeny formou kurzů rozdělených dle obtížnosti a zaměření.
  • Délka lekcí se pohybuje v rozmezí 60 -75 minut.
  • Kurzovné  je stanoveno paušálně dle typu kurzu, jeho uhrazení  v plné výši před zahájením kurzu je podmínkou pro registraci do kurzu!
  • Jednorázový vstup je možný po předchozí rezervaci, pouze však v případě není-li hodina plně obsazena. Cena jednorázového vstupu je 150Kč.
  • Během letních prázdnin probíhají tzv.OPEN CLASS - tedy hodiny otevřené pro všechny bez nutnosti předchozí rezervace.
zdravotní a přípravné kurzy 
  • FYZIO MOVE - zdravotní kurz cvičení ve vývojových řadách (metoda DNS prof. Koláře). Fyzio Move znamená pohyb respektující vrozenou lidskou motoriku, tedy pohyb zdravý. Cvičení v tomto přípravném kurzu se zaměřuje na "hledání" optimálních svalových souher a obnovení vrozených pohybových programů, které máme všichni geneticky zafixované v mozku již od narození a probíhá ve vývojových pozicích, kterými prochází každé dítě během svého motorického vývoje během prvních měsíců života. Cílem je naučit se vnímat své tělo v pohybu a obnovit ideální pohybové stereotypy tak, abychom jakékoliv cvičení či sport dokázali provádět bez přetěžování páteře a nosných kloubů. Lekce jsou zaměřeny především na vnímání těla v pohybu, pochopení principů zdravého pohybu a využití vlastního dechu jako léčebného prostředku. V hodinách je kladen důraz na mobilizaci páteře, žeber a nosných kloubů, na nácvik správné aktivace všech stabilizačních svalů (CORE) v pozicích běžně užívaných v různých typech tréninků a v různých cvičebních programech (DNS, funkční trénink, Pilates, fitness trénink, joga, bodystyling aj.) a na optimalizaci dýchání. Cvičení je vhodné pro začátečníky i zkušené sportovce, stejně jako pro všechny, kteří sice mají nějaké zdravotní potíže související s pohybovým aparátem a trápí je různé bolesti zad, kloubů, hlavy apod., ale zároveň mají zájem a chuť se zdravě hýbat, poznávat své tělo a aktivně tak podpořit své zdraví. Kurz Vám může šetrně a efektivně pomoci nejen při bolestech pohybového aparátu (svalových dysbalancích, bolesti zad a kloubů), při vadném držení těla, při poruchách svalů pánevního dna, při výhřezech plotének nebo při návratu do kondice po úrazech a po operacích, aj., ale je také skvělou první volbou pro změnu pohybových návyků. I proto je tento kurz vhodnou post-rehabilitační péčí jako prevence dalších zranění a je také skvělým odrazovým můstkem pro postupné zařazení do běžných kondičních skupinových lekcí.
  • PRE-PILATES - přípravný kurz Pilates. Tento přípravný kurz je určen pro všechny nováčky, kteří nemají s Pilates žádnou zkušenost, ale chtějí začít cvičit touto metodou. Aby bylo Pilates efektivní a zároveň bezpečné je nutná znalost základních principů správné techniky cvičení a především pak schopnost dodržovat je během všech cviků a pozic v Pilates užívaných. Platí, že jakékoliv cvičení (tedy i metodu Pilates) by mělo být pro naše tělo prospěšné a nepřetěžující. Proto se snažíme v rámci fyziotréninku i v Pilates respektovat přirozenou lidskou motoriku a využívat ideální vrozené svalové souhry. Přípravný kurz Pre-Pilates je tedy zaměřen na obnovení těchto vrozených svalových souher, optimalizaci dýchání a pohybových návyků, ke korekci držení trupu a jednotlivých částí těla a k důkladnému nácviku fyziologické aktivace CORE. Cílem kurzu je tedy připravit pohybový aparát na cvičení metodou Pilates a zároveň se seznámit se a především důkladně natrénovat základní principy Pilates techniky tak, aby následný trénink metodou Pilates byl skutečně bezpečný a zdravý. V kurzu se zájemci o Pilates nejprve pomocí různých přípravných cviků a lehčích modifikací učí vnímat a kontrolovat své tělo při pohybu a postupně budují pevný střed těla, čímž vytváří pevný základ pro následný trénink správné Pilates techniky u všech 34 cviků základní Pilates řady. Cvičení je oproti kondičním lekcím vedeno ve velmi mírném tempu, tak aby každý měl dostatek času na přesné nastavení pozice a dostatek prostoru pro správné provedení.
  • FYZIO FITNESS - kurz pro všechny, kteří se věnují různým formám kondičního cvičení, silovému tréninku nebo různým sportům (amatérsky či profesionálně) a chtějí se hýbat a cvičit správně a „zdravě“ s ohledem na fyziologii a biomechaniku lidského těla a díky tomu předcházet špatnému držení těla, jednostrannému přetěžování, bolestem či zraněním.
kondiční lekce
  • FYZIO PILATES - skupinové cvičení na podložce (tzv.matwork) s využitím malých pomůcek - overball, toning ball, Pilates ring, Pilates cop, elastiband. Kurzy jsou rozdělené dle obtížnosti na LEKCE PRO ZAČÁTEČNÍKY, ZÁKLADNÍ LEKCE A LEKCE PRO MÍRNĚ POKROČILÉ A POKROČILÉ. Pokud ale máte nějaké zdravotní potíže, je vhodné před zařazením do kondičních skupinových kurzů absolvovat některý z přípravných nebo zdravotních kurzů, případně zpočátku cvičit individuálně v privátních či semi-privátních lekcích, nebo v uzavřených či specializovaných kurzech.

Rozdělení dle obtížnosti:

BEGINNER -  kurz pro začátečníky. Kurz je určen pro všechny, kdo chtějí začít cvičit metodou Pilates. V jeho první úvodní hodině jsou nováčkům nejprve přiblíženy základní informace o anatomii a biomechanice lidského těla (včetně vysvětlení pojmu CORE) a jsou seznámeni se základními principy moderního Pilates, jejichž znalost a především schopnost je dodržovat při cvičení je hlavním předpokladem pro maximálně efektivní a především bezpečné cvičení touto technikou. Do kurzu se mohou hlásit také ti, kteří absolvovali některý ze zdravotních kurzů (Fyzio Pilates, Fyzio Moves) či přípravných kurzů Pilates (Pre Pilates), případně ti, co byli se základními principy Pilates techniky seznámeni individuálně. Hlavní náplní kurzu je praktický nácvik základních principů Pilates a především pak nácvik trupové stabilizace ve statických pozicích a její uplatnění v dynamickém pohybu u vybraných cviků Pilates sestavy či jejich modifikací. Cílem kurzu je vybudovat pevný střed (CORE) a získat dostatečnou stabilitu pro další trénink Pilates metodou. Zpočátku se tedy cvičí tzv. přípravné cviky, které se zaměřují na procvičování základních principů Pilates ve všech polohách a pozicích a na správnou aktivaci CORE a jeho využití při pohybu. Po jejich zvládnutí jsou klienti postupně seznamováni se všemi cviky základní úrovně. Do hodin jsou zařazovány cviky zaměřené na obnovení hybnosti páteře a kloubů, na protažení zkrácených svalů a posílení svalů méně používaných či ochablých.  Během všech cviků je neustále kladen důraz na optimální držení těla, nácvik posturálního dechového stereotypu a stabilizační funkce bránice (kontrola nitrobřišního tlaku), na práci hlubokých svalů, tak aby se vybudoval pevný střed těla jako základ každého správného pohybu nejen pro další cvičení Pilates v těžších modifikacích, ale především pro každodenní "bezbolestné fungování" celého těla.

BASIC - kurz základní úrovně. Lekce v tomto kurzu obsahují Pilates cviky základní úrovně, případně jejich modifikace umožňující správné provedení cviků pro různé typy postur. Kurz je tedy určeny těm, kdo znají základní principy Pilates a umí je dodržovat ve všech startovních pozicích. Oproti zdravotním a přípravným kurzům jsou lekce mírně svižnější, tempo je ale stále takové, aby byla dodržena správná technika cvičení. Všechny cviky základní úrovně jsou zaměřeny na zlepšení síly, vytrvalosti, flexibility a souhry všech svalových skupin včetně svalů středu těla - CORE. Opět je u každého cviku kladen důraz na stabilizaci trupu a končetin a optimální souhru všech svalových skupin a vrstev, včetně hlubokých. Cílem hodin je postupné zvládnutí všech cviků základní úrovně tak, aby byly prováděny v ideální svalové souhře a balancovaném napětí všech zúčastněných svalů, ať už se ve cviku uplatňují při stabilizaci nebo naopak při pohybu. Pokud chcete navštěvovat lekce BASIC bez předchozího absolvování kurzů pro začátečníky je vhodné si smluvit privátní nebo semi-privátní lekci, kde se se všemi potřebnými základy Pilates seznámíte, případně Vám budou ihned doporučeny modifikace cviků s ohledem na Váš tělesný typ a kvalitu pohybových návyků.

INTERMEDIALE - kurz pro mírně pokročilé. Lekce obsahují cviky střední pokročilosti, které mají za cíl rozvíjet fitness zdatnost (svalovou sílu, svalovou vytrvalost, flexibilitu, rovnováhu a koordinaci). Cvičení může být oproti lekcím pro začátečníky trochu svižnější, přesto ale není tempo tréninku na úkor správné techniky! Oproti cvikům základní úrovně, které jsou cíleny především na stabilizaci trupu při pohybu a optimální souhru všech svalových skupin a vrstev, včetně hlubokých, jsou cviky z řady INTERMEDIALE zaměřeny na zlepšení kondice a zdatnosti nejen hlubokých, ale i povrchovějších vrstev. Pro každý cvik ale platí, že ať je práce v něm zaměřena na zlepšení funkce různých svalových skupin, musí být vždy "opřena" o pevný střed těla (CORE) a musí jí vždy předcházet dostatečná aktivita hlubokých svalů. Předpokladem k přechodu z cviků úrovně BASIC na cviky pro mírně pokročilé je tedy pochopení a důsledné dodržování základních principů Pilates a zvládnutí všech cviků základní úrovně. Pouze tak je zajištěna bezpečnost při provádění obtížnějších cviků.

  • FYZIO FUNKČNÍ TRÉNINK - intenzivní kondiční trénink s využitím funkčních pomůcek

Ať už se jedná o cvičení pro děti nebo pro dospělé platí, že i když instruktor většinu času sám nepředcvičuje, ale věnuje se korekci případných chyb, musí rozdělit svou pozornost mezi větší počet cvičících. Pokud tedy vyžadujete větší pozornost, máte zdravotní omezení či specifický požadavek, který je nutné při cvičení zohlednit, nebo máte jen obavy ze cvičení ve větším počtu osob, můžete pro svůj trénink zvolit cvičení v uzavřených nebo specializovaných kurzech (6-12 osob), některou z nabízených forem cvičení v menších skupinách (semi-privátní lekce pro 2-5 klientů) nebo individuální hodiny. Jejich kompletní nabídku a bližší informace naleznete ZDE.

Pokud Vás v nabídce zaujal některý z kurzů, ale nenašli jste jeho pravidelné lekce v rozvrhu, informujte se o termínu jeho konání na uvedených kontaktech nebo se přihlašte k odběru novinek ZDE a budete o všech nově vypisovaných kurzech informováni e-mailem.