SKUPINOVÉ LEKCE

Skupinový fyziotrénink je cvičení ve vyšším počtu osob, které je vedeno formou kurzů rozdělených podle zaměření od zdravotního cvičení a přípravných lekcí až po kondiční hodiny a tréninky různého typu.

Základem všech cvičení v rámci fyziotréninku je respektování přirozené lidské motoriky a vývojové kineziologie. V každém tréninku, v jakémkoliv cviku a pohybu jsou zahrnuty všechny čtyři základní parametry tělesného rozvoje: SÍLA, STABILITA, MOBILITA A ZDRAVÍ. Ve všech typech cvičení využíváme ideální vrozené svalové souhry. Pohyby mají stejný základ, mění se jen tempo, intenzita a výběr cviků. Důraz je kladen vždy na precizní dodržování správné techniky, tak aby každý cvik a každý pohyb byl zdravý a pro tělo prospěšný a nedocházelo k přetěžování! Díky tomu může v případě vhodného výběru trénovat a cvičit opravdu každý! Nemusí Vás limitovat věk ani pohlaví nebo zda jste sportovec či nikoliv, je ale naopak nutné zohlednit stav Vašeho pohybového aparátu, držení těla, kvalitu pohybových návyků, Vaši aktuální kondici, případně některá zdravotní omezení atd. Je tedy nutné při výběru lekcí respektovat své aktuální pohybové možnosti (nemusí nutně souviset s kondicí nebo s tím jestli sportujete nebo ne) a zvolit si takový typ tréninku, který pro Vás bude adekvátní! Jen tak pro Vás může být zvolený trénink bezpečným a přínosným cvičením.

SKUPINOVÉ LEKCE

 • BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU JSOU VŠECHNY SKUPINOVÉ LEKCE VEDENY FORMOU KURZŮ rozdělených dle obtížnosti a zaměření.
 • BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN PROBÍHAJÍ tzv. OPEN CLASS - tedy hodiny otevřené pro všechny bez nutnosti předchozí rezervace.
 • Délka každé lekce se pohybuje v rozmezí 60 -75 minut.
 • Kurzovné  je stanoveno paušálně dle typu kurzu, jeho uhrazení  v plné výši před zahájením kurzu je podmínkou pro registraci do kurzu!
 • Jednorázový vstup je možný po předchozí rezervaci, pouze však v případě není-li hodina plně obsazena. Cena jednorázového vstupu je 200Kč.
 • Přihlášením do kurzu stvrzujete, že jste se seznámili se všeobecnými podmínkami a základními pravidly a souhlasíte s nimi.
 • Všeobecné podmínky a základní pravidla pro účast na kurzech naleznete ZDE.
 • Aktuální nabídku kurzů a lekcí naleznete v ROZVRHU.

zdravotní a KOMPENZAČNÍ KURZY "FYZIO MOVE" 

"Fyzio Move" znamená pohyb respektující vrozenou lidskou motoriku, tedy pohyb zdravý, tělu přirozený. Cvičení v tomto kurzu se zaměřuje na "hledání" optimálních svalových souher a obnovení vrozených pohybových programů, které máme všichni geneticky zafixované v mozku již od narození a kterými prochází každé dítě během svého motorického vývoje během prvních měsíců života. Hlavním nástrojem v tomto "hledání" je cvičení ve vývojových řadách - tedy v pozicích a pohybových vzorcích, v kterých jsme se pohybovali prvních cca 12-18 měsíců po narození a díky nimž jsme se postupně vzpřimovali a učili poznávat svět i ovládat své tělo. Cílem kurzu je naučit se vnímat své tělo a obnovit ideální pohybové stereotypy tak, abychom svým pohybem nepřetěžovali klouby a páteř. Lekce jsou zaměřeny především na uvědomení si těla v pohybu, pochopení principů zdravého pohybu a využití vlastního dechu jako léčebného prostředku. V hodinách je kladen důraz na mobilizaci páteře, žeber a nosných kloubů, na nácvik optimálního posturálně-dechového stereotypu a stabilizační funkce bránice (kontrola nitrobřišního tlaku), na obnovu opěrné funkce končetin, na nácvik správné aktivace všech stabilizačních svalů (nejen CORE) v různých statických pozicích i dynamických pohybech a na optimalizaci dýchání. Během všech cviků je neustále kladen důraz na optimální držení těla, kvalitní oporu a na ideální souhru všech svalů-včetně hlubokých, aby se budoval pevný a stabilní střed trupu jako základ každého správného pohybu nejen pro další cvičení, ale především pro každodenní "bezbolestné fungování" celého těla. Cvičení je určeno pro všechny, kteří sice mají nějaké zdravotní potíže související s pohybovým aparátem a trápí je různé bolesti zad, kloubů, hlavy apod., ale zároveň mají zájem a chuť se zdravě hýbat, poznávat své tělo a aktivně tak podpořit své zdraví. Kurz Vám může šetrně a efektivně pomoci nejen při bolestech pohybového aparátu (svalových dysbalancích, bolesti zad a kloubů), při vadném držení těla, při poruchách svalů pánevního dna, při výhřezech plotének nebo při návratu do kondice po úrazech a po operacích, aj., ale je také skvělou první volbou pro změnu pohybových návyků. I proto je tento kurz vhodnou post-rehabilitační péčí jako prevence dalších zranění a je také skvělým odrazovým můstkem pro postupné zařazení do běžných kondičních skupinových lekcí. Vhodný je tedy nejen pro jedince se zdravotními potížemi, ale též pro všechny začátečníky či sportovce, kteří mají zdravotní potíže související s pohybovým aparátem.

přípravné kurzy "fyzio move"

Tyto kurzy jsou určeny pro všechny začátečníky, ale i zkušené sportovce, kteří se chtějí seznámit s principy správné techniky cvičení. Základním úkolem těchto lekcí je připravit tělo na další trénink-tzn. naučit se vnímat své tělo v pohybu a obnovit ideální pohybové stereotypy tak, abychom jakékoliv cvičení či sport dokázali provádět bez přetěžování páteře a nosných kloubů. Jejich snahou je zlepšit vnímání těla, dýchání, pohybové návyky, mobilitu kloubů, stabilitu trupu a celkové držení těla. V lekcích se zaměřujeme na obnovení pohyblivosti páteře a nosných kloubů, na zlepšení funkce chodidla i ruky a pomocí různých cviků se snažíme aktivovat ideální svalovou souhru a vybalancovat tak svalové napětí celého těla. Učíme se optimálně aktivovat všechny stabilizační svaly (nejen CORE) v různých statických pozicích i dynamických pohybech běžně užívaných v různých typech tréninků a v různých cvičebních programech (DNS, funkční trénink, Pilates, fitness trénink, joga, bodystyling aj.) a zároveň optimalizovat dechový stereotyp. Stejně jako ve zdravotních lekcích využíváme ve velké míře i zde cvičení ve vývojových řadách, zařazujeme ale i základní cviky a jejich přípravné modifikace z různých pohybových konceptů, tak abychom se postupně seznámili s jejich technikou. Během všech cviků je neustále kladen důraz na optimální držení těla, kvalitní oporu a volný dech. Hlavním cílem kurzu je vybudovat pevný střed těla a obnovit kvalitní opěrnou funkci končetin a získat dostatečnou stabilitu pro další trénink. I proto jsou kurzy vhodné nejen pro všechny začátečníky jako příprava na kondiční lekce a cvičení různého typu, ale také pro zkušené sportovce, kteří chtějí zlepšit své pohybové návyky nebo se vrací k tréninku po zranění apod.

kondiční lekce "fyzio move"

Jde o skupinové cvičení na podložce (tzv.matwork) s využitím malých pomůcek - overball, toning ball, Pilates ring, Pilates cop, elastiband. Kurzy jsou rozdělené dle obtížnosti na ZÁKLADNÍ KURZ a LEKCE PRO MÍRNĚ POKROČILÉ či POKROČILÉ. Pokud ale máte nějaké zdravotní potíže, je vhodné před zařazením do kondičních skupinových kurzů absolvovat některý z přípravných nebo zdravotních kurzů, případně zpočátku cvičit individuálně v privátních či semi-privátních lekcích, nebo v uzavřených či specializovaných kurzech.

Rozdělení dle obtížnosti:

 • BASIC - kurz základní úrovně. Lekce v tomto kurzu obsahují základní cviky, případně jejich modifikace umožňující správné provedení pro různé typy postur. Při tréninku kombinujeme cvičení ve vývojových řadách (převážně v nižších pozicích) s dalšími pohybovými koncepty a využíváme kromě váhy vlastního těla i různé pomůcky. Kurz je určen těm, kdo znají základní principy správné techniky cvičení a umí je dodržovat ve všech startovních pozicích. Oproti zdravotním a přípravným kurzům jsou lekce mírně svižnější, tempo je ale stále takové, aby byla dodržena správná technika. Všechny cviky jsou zaměřeny na zlepšení síly, vytrvalosti, flexibility a souhry všech svalových skupin včetně svalů středu těla - CORE. Opět je u každého cviku kladen důraz na stabilizaci trupu a končetin a jejich propojení přes kvalitní oporu a optimální souhru všech svalových vrstev, včetně hlubokých. Cílem hodin je postupné zvládnutí všech cviků základní úrovně tak, aby byly prováděny v ideální svalové souhře a balancovaném napětí všech zúčastněných svalů, ať už se ve cviku uplatňují při stabilizaci nebo naopak při pohybu.
 • INTERMEDIALE - kurz pro mírně pokročilé. Lekce obsahují cviky střední pokročilosti, které mají za cíl rozvíjet fitness zdatnost (svalovou sílu, svalovou vytrvalost, flexibilitu, rovnováhu a koordinaci). Cvičení může být oproti lekcím pro začátečníky trochu svižnější, přesto ale není tempo tréninku na úkor správné techniky! Oproti cvikům základní úrovně, které jsou cíleny především na stabilizaci trupu při pohybu a optimální souhru všech svalových skupin a vrstev, jsou cviky z řady INTERMEDIALE zaměřeny na zlepšení kondice a zdatnosti nejen hlubokých, ale i povrchovějších vrstev. Využíváme nejen základní cviky a jejich těžší modifikace, včetně nižších i vyšších pozic vývojové řady, ale postupně se je snažíme propojovat do různých pohybových sekvencí a přechodů, čímž se stává cvičení intenzivnější. Pro každý cvik či jejich kombinaci ale platí, že ať je práce zaměřena na zlepšení funkce různých svalových skupin, musí vždy vycházet z kvalitní opory těla nebo končetin, pevného středu (CORE) a kvalitní stabilizace, která je zajišťována optimální svalovou souhrou s dostatečnou aktivitou hlubokých stabilizačních svalů. Předpokladem k přechodu z cviků úrovně BASIC na cviky pro mírně pokročilé je tedy pochopení a důsledné dodržování základních principů a zvládnutí všech cviků základní úrovně. Pouze tak je zajištěna bezpečnost při provádění obtížnějších cviků a jejich kombinací.
 • ADVANCED - intenzivní trénink pro pokročilé. Lekce zahrnují cviky vysoké obtížnosti z pohledu síly, rovnováhy, svalové souhry i koordinace. Cílem cvičení je prohloubit svalovou sílu a vytrvalost optimálních svalových souher nejen v různých pohybech a pozicích, ale též v jejich propojení do celých pohybových sekvencí. Díky plynulým přechodům mezi jednotlivými pozicemi a cviky se snažíme zlepšit funkčnost a koordinaci celého těla v pohybu. Cvičení vyžaduje vysokou úroveň schopnosti stabilizovat tělo optimální svalovou souhrou a především pak schopnost dodržovat základní principy techniky cvičení během cviků vysoké obtížnosti.

Forem a možností skupinového tréninku je několik, jejich základní rozdělení dle obtížnosti má své opodstatnění. Při výběru je proto vhodné se vždy poradit s instruktorem. V případě, že máte zdravotní potíže nebo nějaká pohybová omezení je nutné na to upozornit předem a před zařazením do skupinových kurzů je vhodné absolvovat vstupní POHYBOVOU DIAGNOSTIKU. Při tomto úvodním setkání společně nejprve v rámci diagnostiky zhodnotíme Vaše pohybové návyky, držení těla a případná zdravotní omezení a na základě toho pak vybereme vhodný způsob tréninku, v případě potřeby navrhneme některé korekční cviky pro obnovení správné funkce stabilizačního systému a různé modifikace cviků s ohledem na Vaše držení těla tak, aby pro Vás cvičení ve skupinových kurzech bylo efektivní a především bezpečné. Mějte na paměti, že úroveň pohybové kvality nemusí nutně odpovídat Vaší fyzické kondici! I zkušení sportovci se často pohybují ve "svých" náhradních pohybových vzorech, každý z nás má jinou startovací pozici! Proto je správný výběr úrovně obtížnosti na začátku Vašeho cvičení velmi důležitý. Více o výběru vhodné lekce naleznete ZDE.

Ve skupinových kurzech platí, že i když instruktor většinu času sám nepředcvičuje, ale věnuje se korekci případných chyb, musí rozdělit svou pozornost mezi větší počet cvičících. Pokud tedy vyžadujete větší pozornost, máte zdravotní omezení či specifický požadavek, který je nutné při cvičení zohlednit, nebo máte jen obavy ze cvičení ve větším počtu osob, můžete pro svůj trénink zvolit cvičení v uzavřených nebo specializovaných kurzech (6-12 osob), některou z nabízených forem cvičení v menších skupinách (semi-privátní lekce pro 2-5 klientů) nebo individuální hodiny. Jejich kompletní nabídku a bližší informace naleznete ZDE.

Pokud Vás v nabídce zaujal některý z kurzů, ale nenašli jste jeho pravidelné lekce v rozvrhu, informujte se o termínu jeho konání na uvedených kontaktech nebo se přihlaste k odběru novinek ZDE a budete o všech nově vypisovaných kurzech informováni e-mailem.