Kondiční nebo zdravotní, skupinový nebo privátní ?

Existuje nespočet typů cvičení, hodin a lekcí, které současný fitness průmysl nabízí. Všichni možná víme, co chceme, jaký máme cíl, ale málokdo z nás přesně ví, jak začít a co je pro nás potřebné. V současnosti je na výběr nespočet různých forem tréninků a cvičení, ať už klasických nebo zcela nových. V záplavě různých komerčních názvů se laik může snadno ztratit. Může se tak stát, že jak rychle se rozhodnete změnit svůj životní styl, tak rychle po návštěvě nějaké hodiny nebo fitness centra od tohoto svého záměru upustíte. Ne všechna cvičení jsou totiž vhodná pro všechny, ani každý instruktor nebo trenér nebude vyhovovat všem. Prvním vodítkem ve Vašem výběru by neměl být tedy ani tak název hodiny nebo cvičení, ale především to, čeho chcete cvičením dosáhnout. Vaším cílem může být zlepšení kondice nebo síly, hubnutí nebo formování postavy, harmonizace těla a psychické uvolnění, zlepšení nějakých zdravotních potíží atd. V základě tedy můžete vybírat z lekcí kondičních, body and mind nebo zdravotních (rehabilitačních, kompenzační, preventivní). S výběrem Vám také může pomoci trenér nebo instruktor pohybu, který by Vám měl být schopen doporučit vhodnou formu cvičení bez ohledu na to, zda takové hodiny nabízí nebo ne.

Kondiční hodiny a tréninky zlepšují různé fitness zdatnosti jako je fyzička, sílu a vytrvalost, pomáhají při hubnutí a formování postavy. Ideálně ale také pracují na rozvoji mobility a stability. Většinou jsou to dynamičtější hodiny, které vyžadují schopnost dodržovat správnou techniku cvičení i při větší zátěži (rychlejší tempo, těžší pozice, různé pomůcky atd.). Intenzita tréninku by však nikdy neměla být na úkor kvality a správné techniky cvičení!

Body and mind jsou taková cvičení, která se snaží propojovat tělo a mysl a pomáhají tak harmonizovat člověka jako celek. Pomáhají uklidnit naši psychiku, zlepšují koordinaci, koncentraci, odbourávají stres, vyrovnávají svalové dysbalance a kompenzují sedavý způsob života nebo jednostranně vykonávanou práci. I když se jedná o „klidnější“ lekce, mohou být často velmi intenzivní a náročné i pro trénované sportovce a mohou, při nesprávně zvolené pozici nebo náročnosti cviku u jedinců s nějakým zdravotním limitem zhoršit jejich potíže.  Opět by zde měla být upřednostněna kvalita pohybu nad jeho intenzitou nebo kvantitou! Základ je vždy ve správné technice cvičení, vycházející ze zákonitostí přirozeného lidského pohybu.

Zdravotní a preventivní hodiny jsou většinou méně náročné lekce v pomalém tempu, které kladou důraz na nácvik a dodržování základních principů správného pohybu, na správné dýchání a stabilizaci trupu. V hodinách se různá cvičení a pohybové programy kombinují s rehabilitačními metodami, čímž vzniká šetrné ale efektivní cvičení, které pomáhá klientům bojovat aktivně proti bolestem a vrací jim radost z pohybu i v případě, že je zužují různé bolesti zad, hlavy, páteře, vyhřezlé plotýnky, bolest kloubů apod. Lekce proto často vyhledávají také aktivní sportovci, kterým tato cvičení umožní odstranit jejich případné potíže, aby se mohli opět vrátit ke svému oblíbenému kondičnímu cvičení nebo sportu a zároveň je naučí cvičit a používat své tělo tak, aby nedocházelo k přetěžování a návratu bolestí.

Každý typ cvičení může být veden jako skupinový trénink ve větším počtu lidí, v uzavřených kurzech pro omezený počet klientů nebo jako zcela individuální trénink.

PRIVÁTNÍ ( INDIVIDUÁLNÍ ) LEKCE
Největší výhodou je jednoznačně zohlednění individuality každého klienta.
Instruktor nejprve během diagnostiky zkontroluje celý pohybový aparát, zjistí odchylky od správného držení těla, svalové dysbalance a další obtíže s tím spojené, zjistí požadavky klienta a jeho pohybové možnosti a uzpůsobí tréninkový plán přesně dle jeho požadavků. Každý z vybraných cviků pak může postupně modifikovat dle aktuální potřeby a kondice.
Během celého cvičení je pak nesporným plusem především neustálá kontrola provádění pohybu. Instruktor Vás naučí správné technice cvičení a ohlídá její dodržování během každého pohybu. Po celou dobu se věnuje pouze jedné osobě, má možnost ihned reagovat na případné chyby a především má dostatek času a prostoru vyhovět konkrétním potřebám klienta. Celé cvičení je tak vedeno pod odborným dohledem, což je důležité především v začátcích, kdy si klient zvyká na „nový“ pohyb, bojuje se svalovými dysbalancemi a špatnými pohybovými stereotypy. Nevýhodou může být na první pohled vyšší cena za jednu lekci. Není to však zbytečný luxus, ale garance toho, že čas a úsilí, které do svého cvičení vložíte, budou využity maximálně efektivně. Tím, že je trénink přesně šit na míru dle přání a potřeb klienta je to jeden z nejlepších, nejrychlejších, ale především nejbezpečnějších způsobů, jak dosáhnout svých cílů v co nejkratší době.

SKUPINOVÝ TRÉNINK
Mnoho lidí preferuje skupinové lekce. Výhodou bývá motivace při cvičení v kolektivu, ale mnohdy také nižší cena za hodinu. Skupinové lekce jsou bezesporu velmi prospěšné, vyžadují však znalost správné techniky cvičení, schopnost kontrolovat sám sebe  a také velkou pozornost a koncentraci.  Platí totiž, že čím více lidí v hodině cvičí, tím více musí instruktor svou pozornost rozdělit mezi celou skupinu a tak nemusí vždy dojít k přesnému nastavení držení těla a korekci všech případných chyb.  I díky tomu nemusí cvičení ve skupině vždy přinést požadované výsledky, na rozdíl od cvičení „jeden na jednoho“. Pokud má tedy klient skupinových lekcí nějaké nesrovnalosti, potíže či dotazy je vhodné je konzultovat s instruktorem a případně doplnit své skupinové lekce čas od času individuální hodinou.

UZAVŘENÉ KURZY
Uzavřené kurzy jsou kompromisem mezi individuálním a skupinovým tréninkem. Probíhají většinou v uzavřeném okruhu menšího počtu stále stejných lidí, kteří mají podobným cíl, zdravotní potíže nebo podobnou úroveň zdatnosti. Bývají často zaměřeny na určitou problematiku nebo skupinu cvičících a náplň hodin je vždy cílena dle požadavků dané skupiny.


Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv formu Vašeho tréninku, vždy Vám s výběrem může pomoc odborník. Je tedy vhodné sjednat si na úvod soukromou lekci, kde budete pouze Vy a trenér nebo instruktor pohybu. Společně si promluvíte o svých požadavcích a co od cvičení čekáte. Během rozhovoru a následné diagnostiky instruktor zjistí Vaše pohybové schopnosti, předchozí zkušenosti s cvičením či sportováním, Vaše případné potíže nebo zdravotní komplikace, operace, úrazy atd. a na základě zjištění Vám doporučí vhodný postup tréninku a pomůže Vám vybrat adekvátní typ lekcí nebo kurzu. Jaký konkrétní typ si nakonec pro svůj tréninkový plán zvolíte, záleží na Vás a také vždy na výsledku, kterého chcete za určité období dosáhnout. Mnoho obecných cílů lze velmi efektivně dosáhnout formou skupinového cvičení. Máte-li ale specifické potřeby a potřebujete konkrétně poradit s Vaším problémem, je vhodnější cvičení individuální. Privátní lekce jsou určeny mimo jiné také pro ty, kteří chtějí dosáhnout výsledků v krátkém čase nebo mají zdravotní stav takový, který nedovoluje práci ve skupině (post – rehabilitační péče). Celou hodinu máte plnou pozornost instruktora a záruku, že budete cvičit správně, zdravě a efektivně. Ten pravý čas na individuální hodinu je také tehdy, když docházíte na skupinové lekce a máte pocit, že „to není ono“, že cvičení nerozumíte či nejste přesvědčeni o jeho účinnosti apod. V každém případě se nebojte komunikovat! Často pouhá konzultace s instruktorem může pomoci najít ten správný směr Vašeho tréninku a třeba i nový impulz k dalšímu snažení.