Pilates v praxi

JAK ZAČÍT A JAKOU FORMU TRÉNINKU ZVOLIT?
Pilates je velmi variabilní a cvičí se v mnoha různých formách. Můžete cvičit ve skupinách nebo individuálně, na podložce i na strojích, a často se využívají i různé pomůcky (overbally, copy,…). A právě variabilita cviků a to jakým způsobem se v současnosti k Pilates metodě přistupuje, umožňuje stavět lekce různé obtížnosti od pomalých „rehab“ lekcí až po velmi náročný silový „fitness“ trénink. Tím je dnešní Pilates vhodné opravdu pro každého bez rozdílu.
Je však nutné zdůraznit, že Pilates je vysoce efektivní metoda, která je ale velmi náročná na pochopení a provedení! Pouze perfektní technika a dokonalé provedení každého cviku je předpokladem pro správnou odezvu tohoto cvičení pro naše tělo! Před samotným cvičením, bychom se tedy měli nejprve důkladně seznámit se základní principy správné techniky Pilates a teprve potom bychom měli přistoupit k jejich praktickému nácviku. Tato přípravná fáze bývá náplní prvních lekcí a úvodních kurzů Pilates a představuje velmi důležitou část, jakousi přípravu, před samotným tréninkem metodou Pilates, aby byl nejen efektivní, ale také bezpečný a je vhodné se v této fázi svěřit do péče odborného instruktora.
Internet a knížky jsou plné nejrůznějších cviků a návodů na domácí cvičení, ale přesto, že je budete cvičit denně, vám cviky nemusí přinést kýžený účinek. Naopak si špatným zapojováním svalů můžete nevědomky ubližovat. Jak už bylo jednou uvedeno: Pilates není pouze o napodobování pohybů! Instruktor zapojuje svaly, jejichž aktivace není na první pohled viditelná, ale bez zapojení těchto svalů se může stát pohyb rizikový. Dokonce i při skupinovém cvičení vedené zkušeným instruktorem, který neustále připomíná správnou techniku a dbá na jejím dodržování, se často stane, že nemusíte cvik úplně dobře zachytit a pochopit a pozitivní účinek pak opět nepřichází.
U Pilates je totiž mimořádně důležité, jak cvik provádíte – tedy jde kvalitu, ne kvantitu!!!
Z toho tedy jasně vyplývá, že vrhnout se rovnou na cvičení Pilates cviků v originál verzi tak, že si pustíme DVD nebo začneme jen bezmyšlenkovitě provádět to, co před námi někdo jiný cvičí, aniž bychom se předtím seznámili a postupně natrénovali jejich správnou techniku, je velkou a bohužel dost častou chybou. Při každém cviku by se totiž měli vždy jako první zapojovat ty svaly, jejichž práce je velmi jemná a protože nevytváří žádný pohyb, tak není na první pohled vidět. Bez nich sice lze pohyb většinou provést, ale ne správně a bezpečně. A čím těžší cviky jsou, tím toto riziko, že do pohybu nezapojíme všechny svalové vrstvy optimálně, roste. Pilates tedy opravdu nelze cvičit správně pouhým napodobováním. Dokonce ani trénovaní sportovci často neumí do pohybu zapojit všechny svaly ideálně a tak i když cvik na první pohled zvládnou, provedou ho většinou jen částí povrchových svalů, čímž není dodržena základní technika a cvik je tzv. „ošizen“( napodoben), je proveden neekonomicky, silově, pouze některými svaly. Tím absolutně mizí hlavní myšlenka, účinnost a efektivita celé Pilates metody.
Proto je zejména zpočátku, kdy se Pilates teprve učíte, ideální absolvovat několik individuálních lekcí s instruktorem, který vás zasvětí do principů cvičení Pilates a jakmile je pochopíte a naučíte se je dodržovat během cvičení, můžete se postupně zařazovat do skupinových hodin, které jsou většinou rozděleny dle pokročilosti klientů, případně určeny konkrétní specifické skupině (těhotné, senioři apod.)
V případě, že nechcete investovat do individuálních hodin, i když s Pilates nemáte žádnou zkušenost a chcete si toto cvičení jenom vyzkoušet, můžete zvolit některou ze skupinových lekcí. Laik ale většinou z první skupinové lekce zachytne jen zlomek samotné podstaty této metody a cvičení se mu může zdát buď příliš obtížné nebo naopak nezajímavé nebo dokonce „nudné“. V případě, že jste nemáte žádné zdravotní potíže a chcete začít cvičit Pilates pro zlepšení kondice či formování postavy můžete navštívit několik různých typů hodin, třeba i pod vedením různých instruktorů a udělat si tak obrázek, o čem vlastně Pilates je. I tak je ale vhodnější volit nejprve hodiny určené začátečníkům, kde se v úvodu klientům vysvětlují a procvičují se s nimi základní principy této metody, poté je dobré postupně navštívit i některou z dalších typů (na strojích, s pomůckami, silové lekce, zdravotní, pro pokročilé apod.) a vyzkoušet si různou náročnost Pilates. Všechny typy Pilates hodin se dají vzájemně kombinovat. Začít tedy můžete s jakoukoliv variantou a postupně vyzkoušet všechny možnosti.
Jaký konkrétní typ si nakonec pro svůj tréninkový plán zvolíte, záleží na vás a také vždy na výsledku, kterého chcete za určité období dosáhnout. Mnoho obecných cílů lze velmi efektivně dosáhnout formou skupinového cvičení. Máte-li ale specifické potřeby a potřebujete konkrétně poradit s Vaším problémem, je vhodnější cvičení individuální. Privátní lekce umožňují „ušít“ trénink přímo na tělo, dle požadavků a potřeb klienta a tak jsou určeny mimo jiné také pro ty, kteří chtějí dosáhnout výsledků v krátkém čase nebo mají zdravotní stav takový, který nedovoluje práci ve skupině (post – rehabilitační péče). Celou hodinu máte plnou pozornost instruktora a záruku, že budete cvičit správně, zdravě a efektivně. Ten pravý čas na individuální hodinu je také tehdy, když docházíte na skupinové lekce a máte pocit, že „to není ono“, že cvičení nerozumíte či nejste přesvědčeni o jeho účinnosti apod.
V případě, že si s výběrem nejvhodnější lekce nevíte rady, kontaktujte nejprve lektora ve svém okolí a promluvte s ním o tom, co od cvičení očekáváte a jaké jsou případně Vaše zdravotní problémy, které chcete řešit. Kvalitní trenér nebo instruktor pohybu by měl být schopen doporučit vhodnou formu cvičení bez ohledu na to, zda takové hodiny nabízí nebo ne.

JAK ČASTO CVIČIT?
Záleží hodně na Vašem stanoveném cíli. Mějte na paměti, že i vaše svaly mají paměť. Nové svalové pohyby si vaše tělo bude pamatovat přibližně dva dny. Proto je potřeba, zejména zpočátku, cvičení opakovat častěji než 1x týdně. Cvičit často a pravidelně je důležitější než délka cvičení. Není nutné trávit hodiny cvičením každý den, je zapotřebí vytvořit si nejprve správné pohybové návyky a udržovat je pomocí pravidelného cvičení bez dlouhých intervalů mezi jednotlivými tréninky. Jakmile si tělo zvykne na nové pohybové vzory, můžete se bez obav věnovat plnění vašeho snu, ať už je to lepší postava nebo zlepšení zdravotních obtíží. Úplným začátečníkům stačí 10 – 15min 2 – 3x týdně. Pokud jste pokročilí můžete cvičit 1x týdně, i to je pravidelnost a je to lepší než necvičit vůbec, opravdu znatelných výsledků ale dosáhnete při pravidelném tréninku 3x týdně +- 60 minut! Pamatujte , že čím delší prodlevy mezi jednotlivými lekcemi Pilates stanovíte, tím delší cesta k vašemu vysněnému cíli bude.
Poznámka: Pokud je vaším hlavním cílem změna postavy je nutné si uvědomit, že jakékoliv samotné cvičení je vždy jen část vašeho úsilí za lepší postavou, je to jen část zdravého životního stylu. Pilates pomůže zpevnit a vyrýsovat vaše tělo, pomůže vám odstranit problémové držení trupu, odstraní dokonce i případné zdravotní problémy s ním související apod. Samozřejmě se ale nejedná o kardio cvičení, takže pokud chcete snížit hmotnost, je potřeba k Pilates přidat nějaký typ aerobního (spalovacího) cvičení a především také upravit stravovací návyky a nezapomínat ani na pitný režim! V Pilates se totiž primárně nehubne na kilogramy, ale na centimetry!!!

NA ZÁVĚR
Když někde zahlédnete ukázku Pilates, máte pocit, že takové cvičení nestojí žádné úsilí, ale není tomu tak. Cvičení Pilates sice vypadá na první pohled jako takové líné protahování, je to ale pěkná dřina, která ovšem přináší skvělé výsledky! Jakmile vyzkoušíte Pilates na vlastní kůži, zjistíte, že je nesmírně náročné cvičit opravdu správně. Odměnou za vaši snahu vám budou překvapivě rychlé změny! Nejen, že se naučíte vnímat svoje tělo a cvičit efektivně a především „zdravě“, ale také začnete o všech svých pohybech přemýšlet, ať už při cvičení, sportu či při běžných denních aktivitách.
Pilates je totiž naprosto unikátní tím, že pokud pochopíte základní principy této metody a naučíte se je dodržovat, vaše tělo se vám velmi rychle odmění výraznými pokroky ve smyslu ohebnosti, pružnosti, svalové síly apod. Zatímco jiné druhy cvičení vás dříve či později mohou začít nudit, s Pilates je to přesně naopak. Už při prvních lekcích si uvědomíte, že procvičujete svaly nejen dobře známé, ale i takové, o kterých jste zatím jen tušily, že existují. Postupně si budete z každé hodiny odnášet další nový poznatek o svém těle a o principech jeho fungování, vaše tělo bude s každou další lekcí funkčnější. To vás bude automaticky motivovat k dalšímu cvičení a vy se budete chtít v této technice neustále zdokonalovat. Nezřídka se tak stane, že i když si klient nejprve zvolí skupinové cvičení, postupně – jak začíná pronikat do samotné podstaty Pilates a začne přibývat otazníků kolem provádění jednotlivých cviků – přejde k hodinám individuálním, kde je podstatně více času a prostoru věnovat se pouze jeho potřebám. Zpočátku také budete mít pocit, že je spoustu věcí, které se musí při cvičení dodržovat a že je to příliš těžké! Nelekejte se a vydržte! Vše má totiž svůj význam a věřte, že si toto „mučení“ Vaše tělo zamiluje. 
Pilates vám postupně změní pohled na fungování vašeho těla a to nejen při cvičení v lekcích Pilates, ale i při jiných typech cvičení a tréninků nebo při provozování různých sportů, ať už se jim věnujete rekreačně nebo vrcholově, ale především také během každodenních činností, které vykonáváte doma nebo v zaměstnání. Postupně změníte své pohybové návyky a vaše tělo bude fungovat efektivněji a „zdravěji“.