Praktické rady

První hodiny
Pokud se chystáte na svou první lekci Pilates je vhodné se seznámit se základními principy této metody a vyhledat hodinu pro začátečníky, případně absolvovat jednu individuální lekci, kde vám instruktor vysvětlí základy Pilates.
Jste-li na hodině poprvé, sdělte to před začátkem lektorovi, upozorněte ho případně na své zdravotní problémy a poraďte se s ním o možnostech a způsobu vašeho cvičení.
Když se během hodiny stane, že něčemu nerozumíte nebo máte se cvikem potíže, nebojte se přihlásit nebo cvik vynechte a zkonzultujte jej s instruktorem po hodině. I když totiž například zaujmete stejnou polohu jako lektor, ne vždy bude vaše technika správná. Instruktor totiž aktivuje svaly, které nevidíte. Nesnažte se tedy udělat cvik za každou cenu, necvičte přes bolest, po celou dobu naslouchejte signálům svého těla a respektuje své pohybové možnosti.
Komunikace s lektorem je velmi důležitá nejen u začátečníků, ale i u pokročilejších klientů. Jestliže tedy kdykoli v průběhu cvičení (např. při zařazení nového cviku, jiné polohy apod.) máte nějaké nejasnosti nebo se během hodiny či po ní objeví nezvyklá reakce, proberte to se svým instruktorem. Pouze tak může být pro vás Pilates bezpečné a zdraví prospěšné. Pokud se totiž Pilates necvičí správnou technikou, může se stát cvičení nebezpečným a klientovi přivodit zdravotní problémy, případně zhoršit jeho aktuální stav.

Co potřebujeme
Cvičí se naboso (popř. v protiskluzových ponožkách) a v pohodlném oděvu. S sebou potřebujeme jen podložku (nejlépe protiskluzovou) a ručník. Další malé pomůcky, které se mohou využít v hodině (Pilates kruh, overball, zátěžové míčky, různé korekční podložky apod.), vám budou zapůjčeny na hodině. Ideální je, pokud místnost, ve které cvičíme, je vybavena zrcadlem.

Další užitečné poznámky k cvičení
• Cvičí se obvykle bez hudby, rytmus cvičení udává dech, někde se ale můžete setkat s cvičením za doprovodu klidné hudby.
• Cvičit je lepší alespoň 1 hodinu po jídle.
• Při cvičení dbáme na všechny principy Pilates metody a správnou techniku provedení jednotlivých cviků.
• Cvičí se beze spěchu, pohyby provádíme pomalu, plynule, volně a klidně.
• Všechny cviky na sebe postupně plynule navazují.
• Všem pohybům a cvikům musí předcházet zpevnění svalů středu těla-CORE
• Při dodržení správné techniky jsou všechny cviky povolené, tedy i obávané záklony a rotace páteře.
• Cvik, který způsobuje bolest, necvičíme, ale pokračujeme dalším v řadě.
• Cvičíme pouze tehdy, když jsme zdravotně v pořádku, s případnými problémy je třeba se poradit s lékařem.

Výběr instruktora
Existuje mnoho institucí, které se školením budoucích i stávajících instruktorů různých typů cvičení zabývají. Bohužel jejich úroveň se velmi liší. Proto je mezi instruktory obrovský rozdíl.
I u Pilates bohužel často právě rozdílná úroveň a špatný přístup instruktorů vede k tomu, že řada lidí cvičení pro nějaké obtíže vzdá a nestačí tak objevit úžasné účinky této metody. Každý totiž máme jiné držení těla a případné obtíže s ním spojené. Proto také nejsou všechny cviky vhodné pro každého a právě dobrý instruktor by vám měl s výběrem těch správných umět poradit. Komunikace mezi klientem a instruktorem je velmi důležitá! Neměli byste mít strach se instruktora ptát, případně požádat o radu. I když by vám totiž cvičení mělo především pomáhat, může se stát, že se naopak nějaké potíže během či po cvičení objeví (bolesti hlavy, šíje, beder apod.). Obvykle to znamená, že pro vás buď cvik není vhodný vůbec, nebo je potřeba jen upravit jeho provádění. A právě to je ten pravý čas na konzultaci. Dobrý instruktor by měl být schopen zkontrolovat vaše cvičení a upravit jej tak, aby k bolestem nedocházelo, případně vám může doporučit dalšího odborníka (lékaře, fyzioterapeuta). Pokud však není schopen na vaše potíže či dotazy zareagovat a poradit s jinou variantou cvičení, nezbývá nic jiného, než hledat jinde. Volte si tedy instruktora nejen podle sympatií, ale také podle toho, zda je vám cvičení s ním ku prospěchu!
Poznámka: Kvalitní trenér nebo instruktor pohybu by měl být schopen doporučit vhodnou formu cvičení bez ohledu na to, zda takové hodiny nabízí nebo ne.